Gå tilbake til:
Du er her:

Slik blir det nye barnevernet

Barnevernet over hele landet står foran endringer som vil gi et mer åpent og samordnet barnevern.

Digibarnevern skal modernisere barnevernet med:

  • digitale løsninger for ansatte og ledere i det kommunale barnevernet
  • digitale innbyggertjenester hvor barn og foresatte får innsikt i egen sak
  • et kvalitetssystem for det kommunale barnevernet som blir rammeverk for hvordan arbeidet i barnevernssaker skal foregå
  • egen nettside der privatpersoner og offentlige ansatte kan sende inn bekymringsmeldinger til det kommunale barnevernet
  • rapporteringsbank for sammenstilling og analyse av data fra kommunene
  • tekniske standarder for meldingsutveksling, gjør det mulig med trygg kommunikasjon og informasjonsdeling

Kommunene Trondheim, Bergen, Oslo, Bærum, Kristiansand, Asker og Stavanger er med i prosjektet, sammen med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Kommunenes sentralforbund (KS).

Det nasjonale prosjektet Digibarnevern innfører nye datasystemer, som barnevernet etter planen skal ta i bruk i 2020-2021. En del av det handler om forbedrede verktøy for ansatte i barnevernet, men fremtidens barnevern skal også bli mer tilgjengelig for befolkningen.

Innbyggertjenester

Ikke minst skal dette gjelde barn og familier som får hjelp fra barnevernet.

– Barnevernets datasystemer skal samhandle med en ny innbyggertjeneste. Dette blir en nettside der personer som er i kontakt med barnevernet kan få innsyn i dokumenter, tilgang på informasjon om egen sak og generell informasjon om barnevernet, sier fagrådgiver Svanhild Alver ved Byrådsavdeling for helse og omsorg, som er prosjektleder for Digibarnevern i Bergen.

I nettløsningen blir det også mulig å kommunisere med barnevernet, og til å gi og trekke samtykker.

– Innbyggertjenestene vil gi bedre muligheter for barna og deres foresatte til medvirkning i egne saker, sier Alver.

Forbedring

Helsebyråd Rebekka Ljosland påpeker at nettopp brukermedvirkning skal bli viktig når Bergen kommune bevilger mer ressurser til barnevernet.

– Gjennom den store endringen med digital kommunikasjon mellom barnevernet og foreldre og barn, vil vi få mer brukermedvirkning, og dette er en essensiell nøkkel for å forbedre barnevernet, sier Ljosland.

– Dette byrådet satser stort på barnevernet gjennom den betydelige styrkningen på 25 millioner kroner årlig. 26 flere ansatte vil merkes godt, og vi ønsker at disse også skal brukes til å høre mer av barnets stemme i alle saker, sier helsebyråden.

Egen side for bekymringsmeldinger

Prosjektet Digibarnevern planlegger også en nasjonal nettside for bekymringsmeldinger til barnevernet. Dette er for ansatte i skole eller barnehage, eller privatpersoner, som ønsker å melde fra om et barn de er bekymret for.

– Dette skal gjøre det mulig å få raskere og sikrere innsending av meldinger, og bedre kvalitet på innholdet i meldingene, sier Svanhild Alver.

Funksjonen skal bli lik for alle kommuner over hele landet. Dagens løsninger for bekymringsmelding har store utfordringer. Blant annet er det vanskelig å forstå hvordan man skal sende bekymringsmeldinger til barnevernet, sending per post tar for lang tid og meldingene mangler ofte tilstrekkelig informasjon.

I tillegg er det store variasjoner i hvordan barnevernstjenestene behandler meldingene.

– Bekymringsmeldinger fra privatpersoner og personer som jobber med barn, er de viktigste kildene for å fange opp barn som lever med omsorgssvikt. For at barnevernstjenestene skal kunne handle i tråd med barnets beste, er det avgjørende at meldingene kommer raskt og sikkert frem. Meldingene skal håndteres effektivt, av ansatte med kompetanse, sier Alver.

I dette systemet skal den som har sendt melding til barnevernet, finne informasjon om barnevernet og hvordan barnevernet behandler bekymringsmeldinger.

Etter planen skal det nye systemet tas i bruk 2020, og være ferdig innført i løpet av 2021. Prosjektet er en del av Bergen kommunes program for modernisering av helsetjenestene, Smart omsorg.