Gå tilbake til:
Du er her:

Krisesenteret skal drives av kommunen

Byrådet har nå bestemt seg for at krisesenteret skal drives i kommunal regi, og vil komme med en byrådssak som omhandler dette.

- Som fellesskap har vi et særlig samfunnsansvar for dem som er utsatt for psykisk eller fysisk mishandling i nære relasjoner. Et krisesentertilbud er livsviktig, og lovpålagt. Det handler om å gi mennesker i ekstremt krevende livssituasjoner trygghet og visshet om at de vil få god hjelp hvis de trenger det. Over lengre tid har det vært konflikter og kritikkverdige forhold når det gjelder arbeidsmiljøet ved senteret, og vi tror ikke at en samarbeidsavtale er en farbar vei lenger, påpeker helsebyråd Rebekka Ljosland.

- Som mange andre offentlige tilbud i dag, ble også krisesenteret en gang opprettet av dyktige, idealistiske kvinner som ville bety noe for andre i krevende situasjoner. Det står det stor respekt av, og jeg vil takke for innsatsen foreningen har lagt ned over så mange tiår, sier Ljosland.

Bergen kommune har gjennom vertskommunesamarbeid påtatt seg et ansvar for at Krisesenteret dekker et lovpålagt krisesentertilbud i 22 samarbeidskommuner. Dette forsterker ansvaret for å levere tjenester med god kvalitet i henhold til lovkrav. Nå vil kommunen drive krisesenteret selv.

- Jeg vil understreke at det ikke vil bli opphold i tjenestene Krisesenteret tilbyr, og kommunen vil ha ekstra oppmerksomhet på krisesentertilbudet i overgangsfasen. Det er viktig at de som har behov for Krisesenteret føler seg trygg på at de både kan og må oppsøke senteret, avslutter helsebyråden.