Gå tilbake til:
Du er her:

Pur livsglede under Midtbygdalekene

Tirsdag fikk Midtbygda sykehjem besøk av barnehagebarn. Det ble knyttet bånd mellom generasjonene med potetløp, hesteskokast, tautrekking og pølsefest.

Midtbygda sykehjem er i ferd med å fullføre sin sertifisering som livsgledehjem, og har knyttet kontakt med fire barnehager.

– De har fått hver sin avdeling ved Midtbygda sykehjem de besøker. På den måten knytter barna og de eldre bånd. Barna får et naturlig forhold til eldre mennesker og det oppstår gyldne møter mellom ung og gammel, sier kvalitetsrådgiver Anne Karine Aspholt Monsen.

Midtbygdalekene

Tirsdag fikk sykehjemmet besøk av barna fra barnehagene. I tillegg til kos og pølsefest, ble det vennskapelig kappestrid med potetløp, tautrekking og hesteskokasting.

- Jeg ser at eldre og barn har mye å gi hverandre, og de gir mye glede til hverandre, forteller Beate Erdahl som er livsgledeansvarlig på Midtbygda sjukeheim.

- Vi ser at pasientene blomstrer opp når barna kommer på besøk til oss. Vi har det veldig kjekt sammen, fortsetter hun.

Livsgledehjem

Etat for sykehjem har valgt ut Midtbygda sykehjem til å teste ut konseptet med livsgledehjem. Et livsgledehjem skal fokusere på sykehjemsbeboernes personlige bakgrunn og interesser. De eldre skal få muligheten til å dyrke sine hobbyer, og personalets kontakt med beboerne skal ha livshistoriene til beboerne som grunnlag.

Mellom 80 og 85 prosent menneskene som bor ved hjemmet, har demens eller kognitiv svikt. De kan ikke fortelle sin egen historie selv. Personalet ved sykehjemmet lærer seg bakgrunnshistoriene til beboerne, og bruker den aktivt i samtaler med de eldre.

I november 2017 hadde Midtbygda besøk av livsgledekonsulenter fra Stiftelsen Livsglede, som fortalte hva det vil si å ha et livsgledehjem.