Gå tilbake til:
Du er her:

Nominer kandidater til Tilgjengelighetsprisen

Bergen kommune og Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) inviterer deg til å sende inn forslag til Tilgjengelighetsprisen 2018.

Prisen er en påskjønnelse til næringsdrivende, organisasjoner, privatpersoner eller offentlige virksomheter i Bergen kommune som viser stor interesse for, og gjennomfører, tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I nominasjonen ønsker KRFF opplysninger om hvem og hva saken gjelder, god begrunnelse på hvorfor akkurat dette tiltaket fortjener prisen, med tanke på tilrettelegging og universell utforming. Har de noen planer videre?

Aktuelle kandidater kan selv søke om prisen på egne vegne.

Send søknad innen 19. oktober til KRFF@bergen.kommune.no.

Representanter for Kommunalt råd for funksjonshemmede tar kontakt med aktuelle kandidater, og kommer på besøk før en vinner blir kåret.

Dette blir femte gang prisen deles ut.

Tidligere vinnere:

2017: Møhlenpris oppveksttun

2016: Småpudden

2015: St. Paul gymnas

2014: Skyss