Gå tilbake til:
Du er her:

Barnevernet rekrutterer ansatte til storsatsing

Barnevernet i Bergen er nå i gang med rekruttering av 26 nye årsverk. Rekrutteringen er ledd i en satsing på tettere oppfølging av barn og familier.

Byrådet har tidligere satt av midler til 22 nye årsverk som kontaktpersoner og fire nye årsverk som psykologer. Flesteparten av stillingene er nå lyst ut med søknadsfrist denne uken.

Mer tid til barna

- Vi øker kapasiteten i barnevernet slik at ansatte får mer ressurser til å hjelpe hver familie. Jeg håper mange fagpersoner ønsker å være med på denne storsatsingen og benytter seg av muligheten til å jobbe i en tjeneste der de kan samarbeide enda tettere med hvert enkelt barn. Vi vil ha de beste med på laget! sier byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland.

- Vi satser på ansattes kompetanse og har utviklet et nytt opplæringsprogram for nyansatte. De som blir ansatt hos oss, vil få spennende oppgaver og jobbe i et sterkt fagmiljø i utvikling, sier etatsdirektør i Etat for barn og familie, Marianne Kildedal.

Nytt tilbud

De nye ansatte i barnevernet inngår i en omfattende satsing på ulike tjenester for barn og unge i Bergen. De siste årene er budsjettene til disse tjenestene økt med mer enn 100 millioner kroner. Dette har særlig gitt et løft i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og i november åpner Barne- og familiehjelpen som vil bli en styrking av det psykiske helsearbeidet for barn og unge. Med det nye tilbudet vil flere få lett tilgjengelig hjelp tidligere.