Gå tilbake til:
Du er her:

Samlet og utvekslet kunnskap om barnefattigdom

Kommunen har viktig knutepunktsfunksjon i arbeidet mot fattigdom blant barn og unge.

Kommunen har ansvar for å prioritere søknader om midler til tiltak mot barnefattigdom. I år fikk 24 ulike tiltak i Bergen midler fra Bufdir.

- Vi ønsker å vite mer om hvilken effekt midlene har for målgruppen. Ved å utveksle erfaringer kan vi samle kunnskap om hvordan vi kan arbeide målrettet og forebyggende, sier SLT-koordinator Ann-Magrit Grip.

Delte erfaringer

Nylig samlet derfor kommunen de ulike organisasjonene som har fått midler via Bergen kommune.

Gjennom dialog, oppgaver og gruppearbeid laget av kommunens tjenestedesigner fikk deltakerne delt mye informasjon om sine tiltak på kort tid. Flere ga tilbakemeldinger om at det var svært nyttig å bli kjent og høre hvordan andre tenker og jobber i sine tiltak mot barnefattigdom.

Søk midler for 2019

I 2019 endrer tilskuddsordningen navn til Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018. Søknadsskjemaet blir publisert i Bufdirs søknadsportal senest 16. november 2018. Kommunen vil annonsere søknadsfristen på våre nettsider og i annonse i Bergens Tidende (Kommunetorget).

SØK HER: Her kan du søke om midler for 2019