Gå tilbake til:
Du er her:

Åpnet nye Barne- og familiehjelpen

Torsdag åpnet helsebyråd Rebekka Ljosland Bergen kommunes nye tilbud innen psykisk helse, som retter seg mot barn, unge og familier.

Til stede var ansatte i Etat for barn og familie, politikere - og ikke minst ungdommer, som representerer de viktigste målgruppene for Barne- og familiehjelpen.

Katarina (19) og Vilde (15) fra Forandringsfabrikken var på plass for å se åpningsmarkeringen.

– Vi tror tilbudet blir bra og at det blir mye brukt. Det vil bli lettere for ungdommer å ta kontakt, nå når det går an å kontakte Barne- og familiehjelpen direkte, sa de to.

Tidlig hjelp

Byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland, holdt åpningsappellen.

– Det er helt fantastisk å få lov til å åpne Barne- og familiehjelpen som skal være lavterskel ressurssentre fire steder i Bergen for at vi skal kunne hjelpe barn, familier og ungdom i et mye tidligere tidspunkt, sa helsebyråden.

– Perfekte som de er

I en undersøkelse av Ungdata oppgir mer enn 20 prosent av ungdomskolelevene at de har symptomer på depresjon og angst. Elevrådsleder Diana Madi pekte på usikkerheten sosiale medier fører med seg, da hun holdt sin appell.

– Jeg tror at barne- og familiehjelpen kan øke selvtilliten til mange ungdommer og fortelle de at de er bra nok, at de er fin nok og at de er perfekte som de er og at de ikke trenger å være noe mer enn det, sier hun.

Helsetilbud til barn og unge

Barne- og familiehjelpen er ett av tiltakene fra handlingsplanen "Bergens barn – byens fremtid".

– Byrådet har de siste tre årene hatt en storsatsing på barn og unges helsetilbud på over 100 millioner. I tillegg til å styrke barnevernet, skolehelse- og helsestasjon, opprette samlivskurs for alle førstegangsforeldre, åpner nå Barne- og familiehjelpen, sier Rebekka Ljosland.

Avdelingen tilbyr hjelp og behandling uten henvisning. Lavterskeltilbudene består av blant annet samtaler, gruppetilbud, veiledning av foreldre og familieråd.

– Her kan man treffe psykologer, sosionomer, helsesykepleiere og mange andre som skal hjelpe barn og familier, sier Ljosland.

SE VIDEO FRA ÅPNINGSFESTEN:

Se video fra åpningen

Mer tilgjengelige

Ungdom som trenger noen å snakke med, eller familier som ønsker råd og veiledning, kan henvende seg direkte, uten å gå via lege eller helsesykepleier (helsesøster).

– Etat for barn og familie vil at tilbudet til barn og ungdom skal bli mer tilgjengelige, slik at de kan få råd og støtte uten henvisning. Det er bare å ta kontakt, sier psykolog Maria Løvvik Norheim.

Barne- og familiehjelpen er en forlengelse av helsestasjon og skolehelsetjeneste, og er for personer som trenger litt ekstra oppfølging utover helsestasjon.

Klikk her for å se mer om hjelpetilbudene.Ta direkte kontakt, eller spør helsesøster på skolen.