Gå tilbake til:
Du er her:

Meld deg på SLT-seminar i januar

8. og 9. januar inviterer Bergen kommune til SLT-seminar om samordning av tiltak for barn og unge i risiko.

Påmelding sendes til: SLT-seminar@bergen.kommune.no

– oppgi navn, tjenestested og fakturaadresse (husk ressursnummer hvis du er ansatte i Bergen kommune).

Overnatting, konferansemiddag og eventuelle særskilte behov må oppgis ved påmelding.

Påmeldingsfrist: 7. desember 2018

Pris: Kr. 600 per deltaker

Sted: Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen.

Seminaret har plass til 150-200 deltakere.

Passe inn, men i hvilken kontekst? Utvikling og læring i hvilke omgivelser? Samspill med andre er avgjørende, men behøver vi å være så like? Dette er de viktigste stikkordene for SLT-seminaret i 2019.

På det rikholdige programmet er blant annet innlegg fra Barne- og familiehjelpen, Utekontakten og andre instanser som hjelper barn og unge med forebyggende tiltak

Klikk her for å se hele programmet.

Seminaret er rettet mot personer fra enheter som tar et rus- og kriminalitetsforebyggende hensyn for barn og unge i Bergen, for eksempel skoler, barnehager, politi, PPS/PPT, Oppfølgingstjeneste (OT), helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barnevern, Utekontakten, barnevernsvakt, psykisk helse, NAV, kultur, idrett, trossamfunn, natteravner, områdesatsing, vaktselskap, kjøpesenter og ideelle organisasjoner.

Det er Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune som arrangerer seminaret. SLT står for "samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge".