Gå tilbake til:
Du er her:

Følger opp personer som har vært i kontakt med tuberkulosesmittet

En person i Bergen har fått påvist smitteførende tuberkulosesykdom.

Den smittede er antatt smittet i utlandet. Personen er innlagt på isolat på Haukeland universitetssjukehus. Smittevernkontoret har kartlagt hvem personen har vært i kontakt med og foretar nå undersøkelser i smitteutsatte miljøer. Et kommunalt sykehjem er også omfattet av smittesporingen.

- Vi har gjennomført en omfattende kartlegging og er nå i gang med å kontakte personer som kan ha vært utsatt for smitterisiko. De får nødvendig informasjon og innkalling til undersøkelse på Smittevernkontoret, sier smittevernoverlege Kari Stidal Øystese.

- Tuberkulose er en lite smittsom sykdom så vi ser sjelden smitte utover hustandsmedlemmer, sier Øystese.

Smittevernkontoret følger nasjonale retningslinjer for smitteoppsporing ved tuberkulosesykdom. De som skal undersøkes for smitte vil bli kalt inn til undersøkelse på Smittevernkontoret fra én til tre ganger over en 12 ukersperiode. De fleste skal kun avgi blodprøve, mens noen skal i tillegg ha røntgenundersøkelse av lunger.