Gå tilbake til:
Du er her:

Søk tilskudd til tiltak for barn og unge i lavinntektsfamilier

Frivillige organisasjoner, offentlige og private aktører kan søke om midler til tiltak hvor formålet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier for 2019 (tidligere nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom).

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Tiltak som er i tråd med målsettinger i Handlingsplan mot barnefattigdom i Bergen kommune, vil bli prioritert

Informasjonsmøte 27. november

Søkere må sette seg inn i rundskriv,veileder og søknadsprosedyre som regulerer tilskuddsordningen.

Det arrangeres informasjonsmøte om søknadsprosedyrer og rundskriv 27. november klokken 15.30-17.30 på Innbyggerservice i Kaigaten 4, i møterom Fana.

Søknader skal sendes gjennom Bufdirs søknadsportal, og søknadsskjema er tilgjengelig på bufdir.no/tilskudd/soke_om_tilskudd/barn_og_ungdom/lavinntekt

Søknadsfrist: 10. desember 2018

Kommunen prioriterer

Bergen kommune skal i etterkant prioritere innkomne søknader.

Kontaktperson er Ann-Magrit Grip som også ivaretar kommunens knutepunktfunksjoner.

Hun nås på e-post ann-magrit.grip@bergen.kommune.no

SE OGSÅ: Har fordelt mer enn seks millioner mot barnefattigdom