Gå tilbake til:
Du er her:

Vi vil høre fra nybakte foreldre i Bergen

Bergen kommune gjør en stor undersøkelse blant foreldre som har fått baby mellom 1. oktober og 31. desember.

Hensikten med undersøkelsen er å få kunnskap om barselomsorgen kommunen gir til familier med nyfødte.

Er dere fornøyd med oppfølgingen og i hvilken grad dere følte mestring og trygghet den første uken etter fødselen, er blant opplysningene Etat for barn og familie ønsker.

Jordmorprosjekt

– "Jordmor hjem" er et prosjekt med tidlig hjemmebesøk av jordmor til noen av barselkvinnene i Bergen. I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet gjennomfører vi i perioden 15. november 2018 til 15. februar 2019 en brukerundersøkelse blant alle som har født i perioden 1. oktober til 31. desember, sier Britt Darlington i Etat for barn og familie.

Individuell oppfølging

Kunnskapen vil kunne bidra til å bedre barselomsorgen i kommunen. Dette er i tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorg, som vektlegger individuell oppfølging basert på foreldres behov. Bergen kommune har i 2018 tilbudt tidlig hjemmebesøk av jordmor til noen familier med nyfødte barn.

Dersom du er bosatt i Bergen og har eller skal få baby mellom 1. oktober og nyttårsaften, oppfordres du til å klikke her og svare på undersøkelsen når babyen din er fem til åtte uker gammel. Dette gjelder enten du har fått hjemmebesøk fra jordmor første uken etter fødselen, eller ikke. Du er uansett i målgruppen.

I spørreskjemaet vil arrangørene av undersøkelsen kartlegge familienes opplevelser av hjemmebesøk av jordmor fra kommunen, ammestatus, samt foreldrenes mestring og opplevelse av trygghet den første tiden etter fødselen. Det tar rundt 15 minutter å fylle ut spørreskjemaet.