Gå tilbake til:
Du er her:

Nybrottsarbeid foreslår prioriteringer i helse og omsorg

Det nasjonale prioriteringsutvalget har lagt frem sitt forslag til prinsipper for prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Det såkalte Blankholmutvalget har i dag lagt frem en offentlig utredning av prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. Det har aldri tidligere vært en slik gjennomgang av prinsipper for prioriteringer i den kommunale helse og omsorgstjenesten. Målet er at utredningen skal bidra til mer kunnskap og åpenhet om prioriteringene som gjøres.

Bergensk deltakelse

Utvalget har vurdert hvordan kriterier for å vurdere nytte, alvorlighet og ressursbruk kan fungere som prinsipper for beslutninger som tas. Seksjonssjef Benedicte Løseth fra Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune har sittet i utvalget.

- Det har vært stor interesse for dette arbeidet, og jeg er spent på hvordan utvalgets arbeid nå vil bli mottatt av sektoren, sier Benedicte Løseth.

Kunnskapsbasert

- Jeg har vært særlig opptatt av hvor viktig nyttekriteriet vil være for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det å vurdere nytten av et tiltak, enten det er en ny tjeneste, en ny medisin eller ett nytt teknologiske hjelpeverktøy er helt avgjørende for å vite at vi tilbyr innbyggerne de beste og mest relevante tjenestene. Nyttekriterier vil sette krav til at kommunen må jobbe mer kunnskapsbasert som en del av tjenestetilbudet til innbyggerne og ikke minst også for å sikre et opplyst beslutningsgrunnlag for politikere i by- og kommunestyrene, sier Løseth.

I Bergensregionen er blant annet satsingen på Kunnskapskommunen viktig for å oppnå kunnskapsbaserte tjenester.

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider.