Gå tilbake til:
Du er her:

Spør 4600 brukere av hjemmesykepleie

Bergen kommune vil den neste tiden gjennomføre en undersøkelse for å få vite hva brukerne av hjemmesykepleie synes om tjenestene de får.

Alle brukere vil få brev der de blir invitert til å si sin mening. Svarene skal brukes i arbeidet med å forbedre tjenestene.

Undersøkelsen kan besvares via internett eller brev. Ved å svare på internett forenkler du arbeidet med å bearbeide svarene.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert på Bergen kommunes nettsider.

Dersom du har spørsmål til undersøkelsen, kan du kontakte Innbyggerservice på telefon 55 56 55 56.