Gå tilbake til:
Du er her:

Hjelper flere å mestre mer av egen hverdag

Kommunen tester nå ut en ny måte å tildele helse- og omsorgstjenestene på. Utgangspunktet er hva den enkelte synes er viktig å mestre i egen hverdag, og resultatene så langt er svært gode.

Frem til nå har det vært ulike avdelinger som tildeler og utfører helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i Bergen. Utprøvingen av den nye tildelingsmodellen innebærer oppretting av tverrfaglige vurderingsteam som gir helsetjenester til brukerne i inntil fire uker samtidig som de kartlegger og vurderer behovet hos den som har søkt om tjenester. Når de er ferdige med vurderingen, overføres ansvaret for brukerne til de eventuelle tjenestene som brukerne trenger hjelp fra.

Samarbeider med brukerne

Foreløpig testes vurderingsteam ut for nye søkere i Fana og Ytrebygda.

- Vi gjør en mer omfattende tverrfaglig kartlegging enn det forvaltningen har gjort frem til nå. Vi får mer innsikt i hvilke ressurser søkerne har og hva som er viktig for dem. Sammen med den enkelte bruker og deres pårørende finner vi ut hva som må til for oppnå det som er viktig for den enkelte, sier prosjektleder Kristin Eikefet.

Så langt er brukerne svært fornøyde. På en skala fra 1-10 skårer teamet 9,3 på kartleggingssamtalen. Brukerne slipper også gjentakende kartleggingssamtaler hos de ulike kommunale tjenestene og dersom de har sammensatte behov, bidrar vurderingsteamet til at de får tilbud om koordinator og individuell plan.

- Samtidig får vi satt inn tjenester raskt etter sykdom og funksjonsfall, og erfaringer viser at det er avgjørende for å kunne gjenvinne funksjoner. Vi har fokus på tjenester som gjenvinner og bremser funksjonstap, sier Eikefet.

Målet er å gjøre brukerne mest mulig selvhjulpne. Brukerne skal vurderes med tanke på rehabilitering og hjelpes til å mestre hverdagen mest mulig selvstendig, før kompenserende tjenester tilbys. Særlig viktig er det at de at Bergen kommunes satsinger på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi prøves ut.

Gode resultater

Så langt kan prosjektet vise til gode resultater. Av 131 brukere hadde 37 ikke behov for noen tjenester etter endt oppfølging av vurderingsteamet. Kun 29 brukere fikk tildelt hjemmesykepleie etter endt oppfølging. 17 brukere fikk oppfølging av hverdagsrehabilitering og 10 fikk tildelt velferdsteknologi eller trygghetsalarm.

- Dette er veldig lovende resultater. Vi tenker at dette er en ordning som kan utvides til hele byen etter hvert. Dette er vinn-vinn; de fleste brukere ønsker å mestre mest mulig av egen hverdag, og kommunen får bærekraftige tjenester i en fremtid som vil kreve tøffere prioriteringer enn i dag, sier byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland.

Utprøvingen av vurderingsteamene er en del av satsingen på at ansatte i hjemmetjenestene i Bergen skal få mer tillit og ansvar. I første omgang skal vurderingsteamet i Fana og Ytrebygda prøves ut til 1. september 2019.