Gå tilbake til:
Du er her:

Dette gjøres etter høringen om helsehuset

Se hvilke tiltak Byrådsavdeling for helse og omsorg jobber med nå for å bedre situasjonen.

Komite for helse og sosial arrangerte onsdag åpen høring om elektronisk pasientjournalsystem og avvikshåndtering ved Bergen legevakt og Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD). Under høringen fikk ansatte og ledere innen tjenestene fortalt om sin opplevelse av situasjonen ved helsehuset. Flere er misfornøyde med forholdene og har valgt å slutte.

Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) jobber nå sammen med Etat for helsetjenester med følgende tiltak for å bedre situasjonen på helsehuset:

  • Byråd og kommunaldirektør besluttet 20. juni at Øyeblikkelig hjelp døgnenhet og Bergen legevakt skal være to selvstendige enheter med hver sin enhetsleder. ØHD og Legevakten blir sortert direkte under Etat for helsetjenester, mens mellomleddet "Øyeblikkelig hjelp-tjenester" forsvinner.
  • Det jobbes for fullt med å skaffe et nytt elektronisk pasientjournalsystem for Etat for helsetjenester. For å sikre at helsetjenestene får et system med god kvalitet har kommunen allerede utarbeidet en kravspesifikasjon, hatt markedsdialog med leverandører og vil lyse ut anbud før sommerferien. Dette innebærer en prosess som tar noe tid ettersom kommunen må følge gjeldende regler for en slik anskaffelse.
  • Det jobbes med å lage en plan for hvordan bemanningen bør være, og i denne prosessen får etaten bistand av medisinsk fagsjef i BHO. I prosessen som pågår skal det avklares hvilke pasienter som skal behandles på sengeposten og hvilken bemanning avdelingen skal ha gjennom døgnet.
  • Etat for helsetjenester vurderer organiseringen av kommunens øyeblikkelig hjelp-tjenestene i dialog med ansattes organisasjoner.
  • Det er innført nye rutiner for å sikre at kommunaldirektør og byråd får informasjon om alvorlige forhold i tjenestene.
  • E-helsegruppen i BHO gir god hjelp til legevakten og ØHD med utfordringer knyttet til pasientjournalen. Kommunen har hatt andre gangs utlysning for en ekstra stilling som systemkoordinator i E-helsegruppen for å bedre kapasiteten.