Gå tilbake til:
Du er her:

Mangler du fastlege i Bergen?

Sjekk hvor du kan få nødvendig legehjelp.

For øyeblikket har fastlegene i Bergen fulle pasientlister.

Her kan du få hjelp

Etat for helsetjenester oppfordrer alle som ikke har fastlege i Bergen kommune om å benytte en av følgende løsninger for å få nødvendig legehjelp:

● Gå til fastlegen din i hjemkommunen din

● Oppsøk legevakten

● Kontakt en fastlege i Bergen og spør om det er mulig å få komme til. 7Fjell legesenter eller Legene på Høyden tar imot studenter uten fastlege dersom de har kapasitet.

Dette gjør kommunen nå

Bergen kommune jobber med å øke fastlegekapasiteten, og kommunen holder nå på med å opprette en liste over dem som mangler fastlege. Listen vil bli betjent av en vikarlege inntil kommunen får rekruttert en ny fastlege. Det vil bli lagt ut informasjon på kommunens nettsider når innbyggere kan tegne seg på denne listen.