Gå tilbake til:
Du er her:

Avdelingens ansvar

Byrådsavdeling for helse og omsorg er byrådens sekretariat og har ansvar for rådgivning og strategisk planlegging innen en rekke fagområder.

Kommunaldirektør:

  • Kjell Wolff, tlf. 945 22 372

Seksjonssjefer:

  • Økonomi- og kontraktstyring: Bernt Tungodden, tlf. 945 25 680
  • Organisasjon, HR og areal: Administrasjonssjef Ingelin Søraas, tlf. 905 78 140
  • Innovasjon, helse, barn og unge: Margrete Røkkum, tlf. 412 01 702
  • Kvalitet, mestring, voksne og eldre: Helen Koldal, tlf. 990 18 532

Andre utvalgte nøkkelfunksjoner:

  • Kommunikasjonsrådgiver: Endre Hovland, tlf. 950 45 878
  • Medisinsk fagsjef: Trond Egil Hansen, tlf. 901 76 141

Byrådsavdelingen for helse og omsorgs (BHO) oppgaver er som følger:

Være sekretariat for byråden

Byrådsavdelingen fungerer som et støtteapparat for den politiske ledelsen representert ved byråden for helse og omsorg. Dette innebærer at de ansatte i byrådsavdelingen bruker sin fagkunnskap til å gi råd til byråden som så utformer satsinger og strategier basert på faglige råd og politiske satsingsområder. Byrådsavdelingen skal også sørge for å gjennomføre byrådets politikk.

Byrådsavdelingen har dessuten nær faglig kontakt med sentrale samarbeidspartnere for Bergen kommune, for eksempel Helse Bergen og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Administrasjon og drift av tjenestene

Byrådsavdeling for helse og omsorg er den største av byrådsavdelingene i Bergen kommune, og avdelingen har seks etater med en rekke underliggende enheter. Dette ansvaret omfatter blant annet driften av byens sykehjem, hjemmesykepleie, barnevernstjenester, bofellesskap for utviklingshemmede, helsestasjoner og legevakter.

Den sentrale delen av byrådsavdelingen tilsetter ledere av de ulike etatene, og tildeler enhetene budsjetter og driver budsjettoppfølging.

Byrådsavdelingen inngår og følger opp avtaler med private som leverer tjenester på vegne av kommunen.