Gå tilbake til:
Du er her:

Tjenesteområder

Helsetjenester

Kommunen jobber for å forebygge helseproblemer i befolkningen og har dessuten hjelpetilbud for personer som får akutte helseproblemer.

(20.06.2018)

Pleie- og omsorgstjenester

Pleie- og omsorgstjenestene retter seg blant annet mot eldre, funksjonshemmede og utviklingshemmede.

(20.06.2018)

Barneverntjenester

Barneverntjenesten har ansvaret for at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp.