Gå tilbake til:
Du er her:

Barneverntjenester

Om barneverntjenester

Barneverntjenesten har ansvaret for at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp.

(06.12.2010)

Prosjekter og satsinger

I tråd med vedtatte planer og strategier deltar Bergen kommune i flere utviklingsprosjekter. Målet for utviklingsprosjektene er å bedre tjenestetilbudet for utsatte barn, unge og deres familier.

(07.12.2010)

Planer for barneverntjenester

Barneverntjenesten i Bergen leverer årlige statusrapporter til bystyret og har dessuten egne kompetanse- og kommunikasjonsplaner samt en plan mot vold.

(16.04.2010)