Gå tilbake til:
Du er her:

Bekymret for at et barn kan være utsatt for overgrep?

Personer som gjennom sitt arbeid eller på annen måte har en bekymring for at et barn kanskje utsettes for overgrep, kan drøfte saken med et konsultasjonsteam. Barnet bekymringen gjelder kan være anonymt.

I hvert byområde er det etablert et konsultasjonsteam for drøfting av bekymring om et barn kan være utsatt for seksuelle overgrep, vold, er vitne til vold i familien eller andre former for overgrep.

Tverrfaglig drøfting

I konsultasjonsteamene sitter faste representanter fra ulike faginstanser som barneverntjenesten, barnevernvakt, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), kommunal helsetjeneste, familiekontoret og Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Politi kan også bli invitert inn i spesielle saker.

Dette gjør teamene

Teamene møter til faste tider men kan også trå sammen på kort varsel dersom en akutt situasjon oppstår. Alle saker drøftes anonymt.

Teamene kan gi råd om veien videre og gjøre avtaler om eventuelle behov for videre oppfølging med en av instansene som er representert.

Kontakt teamene

Teamene koordineres av personell fra barneverntjenesten i byområdene. Dersom du har behov for å komme i kontakt med et av konsultasjonsteamene, kan disse nås ved å spørre etter teamkoordinator ved barneverntjenesten (Arna og Åsane 55 56 68 50, Bergenhus og Årstad 55 56 50 70, Fana og Ytrebygda 55 56 13 10 / 55 56 17 77 og Fyllingsdalen og Laksevåg 55 56 28 50) eller på Barnevernvakten i Bergen (55 36 11 80).