Gå tilbake til:
Du er her:

Helsestasjon

Om helsestasjonstjenesten

De forebyggende helsetjenestene omfatter svangerskapsomsorgen, helsestasjon for barn 0 - 5 år, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

(04.03.2011)

Prosjekter og satsinger på helsestasjoner

Helsestasjonene fokuserer blant annet på hjemmebesøk, ammehjelp og at alle elever skal sikres et likeverdig skolehelsetilbud.

(04.03.2011)

Planer for helsetjenester

Kommunen har planer for levekår, luftkvalitet, helsestasjon og skolehelsetjeneste, rehablilitering, legetjenester og seksuell helse.

(16.04.2010)