Gå tilbake til:
Du er her:

Habilitering og rehabilitering

Om tjenester innen rehabilitering

Bergen kommune har en rekke tjenester rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom.

(27.09.2011)

Prosjekter og satsinger innen rehabilitering

Bergen kommune satser blant annet på dagrehabilitering, oppsøkende rehabilitering i hjemmet, fallforebygging og standardisering av rehabilitering på sykehjem.

(27.09.2011)

Planer for helsetjenester

Kommunen har planer for levekår, luftkvalitet, helsestasjon og skolehelsetjeneste, rehablilitering, legetjenester og seksuell helse.

(16.04.2010)