Gå tilbake til:
Du er her:

Eldreomsorg

Om eldreomsorg

Bergen kommune har en rekke tjenester som skal legge til rette for at eldre skal kunne bo i eget hjem samt institusjoner for dem som ikke lenger klarer seg i eget hjem.

(08.03.2011)

Satsinger innen eldreomsorgen

Bergen kommune satser på å legge til rette for at innbyggere skal kunne bo i eget hjem.

(08.03.2011)

Kvalitetsarbeid og bemanning på sykehjemmene

Sykehjemmene har et omfattende arbeid for å sikre god kvalitet i tjenestene og nødvendig bemanning.

(18.01.2013)

Planer for pleie- og omsorgstjenester

Bystyret har vedtatt en lang rekke planer for kommunens pleie- og omsorgstjenester der Omsorgsplanen er den viktigste.

(16.04.2010)