Gå tilbake til:
Du er her:

Helsetjenester

Kommunen jobber for å forebygge helseproblemer i befolkningen og har dessuten hjelpetilbud for personer som får akutte helseproblemer.

Tjenestene består av Bergen legevakt og legevaktstasjoner i bydelene og forebyggende helsevern for barn og unge med blant annet skolehelsetjeneste, ungdomshelsetjeneste og Frisklivs- og mestringssenteret. Gjennom kommunens egen helseetat gies det også et kommunalt fysio- og ergoterapitilbud i alle bydeler og befolkningen sikres smittevern og infeksjonsforebyggende tiltak. Skjenkesaksvirksomheten (kontrollvirksomhet og behandling av søknader om alkoholbevillinger) er også en viktig del av kommunens helsetjenester.
.
Helseetaten gjennomfører også en omfattende undersøkelse av levekårene for byens innbyggere.

Les mer om helsestasjonstjenesten

Les mer om habilitering og rehabilitering