Gå tilbake til:
Du er her:

Helsetjenester

Kommunen jobber for å forebygge helseproblemer i befolkningen og har dessuten hjelpetilbud for personer som får akutte helseproblemer.

Tjenestene består av Bergen legevakt og legevaktstasjoner i bydelene og forebyggende helsevern for barn og unge med blant annet skolehelsetjeneste, ungdomshelsetjeneste og Frisklivs- og mestringssenteret. Gjennom kommunens Etat for helsetjenester gis det også et kommunalt fysio- og ergoterapitilbud i alle bydeler og befolkningen sikres smittevern og infeksjonsforebyggende tiltak. Skjenkesaksvirksomheten (kontrollvirksomhet og behandling av søknader om alkoholbevillinger) er også en viktig del av kommunens helsetjenester.

Etat for helsetjenester gjennomfører også en omfattende undersøkelse av levekårene for byens innbyggere.

Les mer om helsestasjonstjenesten

Les mer om habilitering og rehabilitering