Gå tilbake til:
Du er her:

Planer

Slik er budsjettet for 2018

Byrådet har lagt frem forslag til hva Bergen kommune skal bruke 21 milliarder kroner på i budsjettet for 2018. Bybudsjettet skal vedtas av bystyret.

Planer for helsetjenester

Kommunen har planer for levekår, luftkvalitet, helsestasjon og skolehelsetjeneste, rehablilitering, legetjenester og seksuell helse.

(16.04.2010)

Planer for pleie- og omsorgstjenester

Bystyret har vedtatt en lang rekke planer for kommunens pleie- og omsorgstjenester der Omsorgsplanen er den viktigste.

(16.04.2010)

Planer for barneverntjenester

Barneverntjenesten i Bergen leverer årlige statusrapporter til bystyret og har dessuten egne kompetanse- og kommunikasjonsplaner samt en plan mot vold.

(16.04.2010)

Planer for skjenkesaker

Bystyret har vedtatt retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen.

(19.04.2010)