Gå tilbake til:
Du er her:

Barnefamiliepanelet

Bergen kommune inviterer foresatte til barn i alderen 3-15 år til å delta i et barnefamiliepanel. Målet er å få vite mer om hvordan fritidstilbudene til de unge fungerer.

Det er viktig for Bergen kommune at barn og unge har gode kultur-, idretts- og andre fritidstilbud. Viktig fordi det øker de unges livskvalitet, gir kunnskap og opplevelser, skaper vennskap og styrker helsen. Over 500 flotte organisasjoner og lag, i tillegg til Bergen kommune, lager i dag fritidstilbud til barn og unge.

Men, ikke alle barn og unge finner noe de trives med, ikke alle bydeler har et bredt nok tilbud, og noen tilbud trenger å bli større eller bedre. Vi vet fra undersøkelsen "Levekår og helse i Bergen – 2016" at 17,4 % av alle 8-klassinger er fysisk inaktive på fritiden. 75 % av de samme 8-klassingene driver ikke med organisert aktivitet på fritiden. I tillegg varierer deltagelsen sterkt mellom ulike deler av Bergen. 8. klassingene er de vi vet mest om. For andre aldersgrupper er kunnskapen lavere.

De som lager tilbud vet for lite om det er avstand, pris, informasjon eller interesse som er utfordringen. Bergen kommune trenger også å vite hvor mange som savner et tilbud i de ulike bydeler. Slik kunnskap er grunnlag for å kunne gjøre tilbudet bedre.

Om panelet

Som et bidrag til å gjøre fritidstilbudet til barn og unge bedre inviterer derfor Bergen kommune foresatte til barn i alderen 3-15 år til å delta i et barnefamiliepanel.

Formålet med panelet er å beskrive barnefamilienes kultur-, fritids- og idrettsbruk, og undersøke geografiske og økonomiske sammenhenger. Vi vil bruke dataene for å forstå effekten av tiltak og tilskudd som Bergen kommune har i de ulike bydelene.

Et panel er en spørreundersøkelse som gjentas med de samme som svarer over tid. En slik undersøkelse over tid gjør det mulig for kommunen å se om nye eller forbedrede tiltak har noen effekt.

Skal det kunne handles for å gjøre tilbudet enda bedre, trenger vi å forstå hva som fungerer og hva som mangler i hver av Bergens åtte bydeler.

Anonymt og konfidensielt

Det er helt frivillig å delta. Alle svar behandles konfidensielt og blir anonymisert. Du kan lese mer om personvern på personvernsiden til Barnefamiliepanelet.

Bergen kommune, ved Byrådsavdeling for klima, kultur og næring, er ansvarlig for panelet. Analysefirmaet ideas2evidence gjennomfører undersøkelsen på vegne av Bergen kommune.

Kontaktpersonene for undersøkelsen er:

• Rådgiver Andreas Roaldsnes: andreas.roaldsnes@bergen.kommune.no
Tlf: 97 497 001

• Seksjonsleder William Hazell: William.Hazell@bergen.kommune.no
Tlf: 926 49 825

• Dersom du har konkrete spørsmål om personvern kan du kontakte personvernombudet i Bergen kommune pv@bergen.kommune.no

Tusen takk til alle foresatte som bidrar til Bergen kommunes barnefamiliepanel.