Gå tilbake til:
Du er her:

Personvern

Barnefamiliepanelet følger reglene satt i Lov om behandling av Personopplysninger (GDPR) og samarbeider tett med Bergen kommunes Personvernombud.

Vi vil under beskrive hvordan vi behandler dataene i Barnefamiliepanelet, hva som er formålet og hvilke rettigheter du har dersom du har sagt ja til å delta.

Formål

Formålet med Barnefamiliepanelet er å kartlegge bruk av fritidstilbudet som er tilgjengelig for barn og unge i Bergen, barnefamilienes kultur- og idrettsbruk, samt kjennskap til det øvrige kulturtilbudet i Bergen kommune. Informasjonen vi samler inn skal analyseres, og vil benyttes til å forbedre tilbudet som i dag finnes til barnefamilier og til å forbedre kulturpolitikk.

Hvem er ansvarlige for Barnefamiliepanelet

Bergen kommune, ved Byrådsavdeling for klima, kultur og næring, er ansvarlig for panelet. Analysefirmaet ideas2evidence gjennomfører undersøkelsen på vegne av Bergen kommune.

Hvem har blitt invitert til å delta?

Alle som er foreldre til barn som er mellom 3 og 15 år gamle, og som har folkeregistrert adresse i Bergen er blitt inviterte til å delta. Dataene vi benytter stammer fra Det Sentrale Folkeregister (Folkeregisteret). Dataene vi benytter for å kontakte innbyggerne i Bergen elektronisk, er hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Hva vil det si å delta?

De som er inviterte til å delta gjør dette ved å fylle ut et spørreskjema på nett. Det tar omtrent 12 minutter å besvare. Spørreskjemaet spør om ett av barna i husholdningen sin bruk av tilbud innen kultur, idrett eller andre fritidsaktiviteter. Spørreskjemaet spør også om de voksne i husholdningens kultur- og idrettsvaner, samt hvordan de voksne opplevde kvaliteten sist de deltok på et arrangement innenfor kultur. Vi stiller også noen hypotetiske spørsmål. Til slutt i spørreskjemaet stiller vi noen spørsmål om bakgrunnsinformasjon.

Personvern – hvordan vi lagrer og bruker dataene

Vi bruker dataene kun til det formålet vi har oppgitt. Vi bearbeider informasjonen konfidensielt og følger regelverket i Personvernforordningen (GDPR).

• Dataene er kun tilgjengelig til de som arbeider med prosjektet.

• Respondentenes navn og kontaktinformasjon blir erstattet med en kode som er lagret på en liste, som er adskilt fra de andre dataene. Datamaterialet blir lagret i kryptert format på egen server med tilgangskontroll.

• Ideas2evidence er prosjektets databehandler med ansvar for innsamling, bearbeiding og lagring av dataene.

• Underveis i datainnsamlingen blir persondataene lagret på servere utenfor EU/EØS (Australia og USA). Dataoverføringene er garantert gjennom EUs standard personvernregelverk (Standard Contractual Clauses), ref. Artikkel 46(2)(c) og Privacy Shield sertifisering.

• Resultater fra undersøkelsen kan ikke bli koblet til noen av respondentene personlig.

Dine rettigheter

Dersom du har sagt ja til å delta i panelet, har du mange rettigheter. En person som er identifiserbar i datamaterialet har rett til:

• Tilgang til sine persondata

• Få rettet persondata om seg selv

• Få persondata om seg selv slettet

• Få kopi av persondata om seg selv og

• Sende klage til personvernombud eller Datatilsynet om behandling av data.

Hvor kan jeg få mer informasjon?

• Dersom du har spørsmål om prosjektet eller vil utøve noen av rettene dine, kan du kontakte:

• Bergen kommune, Andreas Roaldsnes: andreas.roaldsnes@bergen.kommune.no

• Bergen kommunes personvernombud: pv@bergen.kommune.no

• Ideas2evidence, Øivind Skjervheim, seniorutreder: oivind.skjervheim@ideas2evidence.com