Gå tilbake til:
Du er her:

Søk tilskudd til drenering av jordbruksjord

Bergen kommune har 38.000 kroner til fordeling til grøftetiltak.

Tilskudd kan gis til eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal og som drenerer dette arealet. Søker må ha grøfteplan med kart, samt miljøplan trinn 2 eller tilsvarende miljøinformasjon der tiltaket og virkningen av tiltaket er beskrevet.

God drenering er avgjørende for å øke matproduksjonen i årene som kommer. Dette er også et tiltak for å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. Grøfting kan gi mindre erosjon og avrenning til vassdrag.

Les mer om kriterier, søknadsprosess og send din søknad ved å følge lenken til høyre.