Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen blir UNESCO gastronomiby

Fredag 11. desember 2015 ble Bergensregionen medlem av UNESCOs internasjonale nettverk for kreative byer, med tittelen "City of Gastronomy".

  • Nettverket ble etablert i 2004 og har inntil 2015 bestått av 69 byer.
  • I år fikk 47 nye byer medlemsskap i nettverket, 10 av disse innen gastronomifeltet. Det betyr at 116 byer nå er med i det totale nettverket for Kreative byer. Foruten gastronomi, består UNESCO-nettverket av byer som særlig satser på design, litteratur, håndverk, film, musikk og mediekunst.
  • De andre gastronomibyene har vært Østersund (Sverige), Popayán i Colombia, Chengdu i Kina, Zahle i Libanon, Jeonju i Korea, Florianopolis (Brasil), Shune (Kina) og Tsuruoka (Japan). Nå er 10 nye byer, deriblant Bergen, blitt medlemmer i nettverket.

Bergen vil dermed utvide UNESCO-tilknytningen. Bergen er allerede en UNESCO verdensarvby gjennom Bryggen og en UNESCO verdenshukommelsesby gjennom Lepraarkivet. I tillegg har Bergen et UNESCO-professorat på Universitetet i Bergen.

Stor anerkjennelse for Bergensregionen

- Dette er en stor anerkjennelse for regionen og vil plassere oss på kartet som matby. At vi nå kom gjennom UNESCOs nåløye er viktig for det videre arbeidet med å fremme lokalmat og gastronomi i Bergensregionen, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.

De siste ti årene har Bergen hatt en stadig økende interesse for lokalmat og gastronomi, og det er siden 2011 arbeidet bredt for å samle aktørene og danne grunnlaget for søknaden til UNESCO.
Søknaden ble sendt av Bergen kommune på vegne av et partnerskap bestående av Hordaland fylkeskommune, Hordaland Bondelag, Fylkesmannens landbruksavdeling, Innovasjon Norge, Universitetet i Bergen, Bergen Reiselivslag, Bergens kokkenes Mesterlaug og Fiskeridirektoratet – og Seafood Innovation Cluster. I tillegg har en rekke andre aktører blitt involvert i søknadsprosessen, herunder en ressursgruppe fra restaurantmiljøet i Bergen.

Bergen har vekket internasjonal oppmerksomhet for flere av de nye restaurantene i byen, noe som ble synliggjort når den anerkjente restaurantguiden the White Guide fant hele syv spisesteder i Bergen som tilfredsstiller deres strenge kvalitetskrav. Matfestivalen, Bærekraftig Liv og Bondens marked er også eksempler på økende interesse for lokale mattradisjoner i Bergen.

Målrettet satsing

Parallelt med UNESCO-arbeidet, har det over flere år blitt jobbet målrettet med satsing på lokalmat i regionen.

- Fylkesmannen i Hordaland har jobba målretta gjennom mange år med satsingar på lokalmat, noko som òg er synleggjort i Matstrategien «Vegval for lokalmat i Hordaland». Bergen sitt medlemskap i UNESCO Cities of Gastronomy vil gje inspirasjon og motivasjon til alle oss i nettverket rundt lokalmat, landbruk og reiseliv i Hordaland. Vi gler oss i dag saman med Bergen kommune som no har fått ein viktig status som matby, sier landbruksdirektør hos Fylkemannen, Åse Vaag.

Også fylkeskommunen satser på dette området.
- Vi er svært glade for godkjenninga, og gratulerer Bergen kommune. UNESCO-statusen vil være et viktig løft i retning av det grøne klimaskiftet. UNESCO-statusen kan legge grunnlag for økt lokalmatproduksjon, et betre samarbeid mellom by og distrikt, mellom matprodusenter frå sjø og land og akademia, sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun.


Internasjonalt samarbeid

Ved inntredelsen i nettverket åpnes nå mange muligheter til å utvide samarbeidet til en rekke andre byer over hele verden innenfor gastronomi og andre kreative næringer.

Som medlem av nettverket har den svenske medlemsbyen Østersund merket økende interesse internasjonalt for Østersund som matby, og den nordsvenske byen ble også kåret til Sveriges mathovedstad i 2011.