Gå tilbake til:
Du er her:

Restaurantene gir innspill om matbyen Bergen

Restaurantbransjen i Bergen ønsker å samarbeide mer, både lokalt og internasjonalt, for å fremme matbyen Bergen, viser rapport.

Bergen kommune ble i desember 2015 medlem i UNESCOs nettverk for kreative matbyer. 18 byer fra 15 ulike land er med.

Nettverket har blant annet følgende mål:

  • Utvikle en matkultur som er karakteristisk for regionene.
  • Ha en innovativ og aktiv matbransje med kokker og restauranter som kjenner lokale mattradisjoner.
  • Bruke lokal mat i tradisjonelle retter fra regionen.

For å vite mer om Bergens medlemskap i Creative Cities, se bergenmatby.com eller ta kontakt på creative_city_Bergen@
bergen.kommune.no

På oppdrag fra Bergen kommune har konsulentselskapet PwC utført en ståstedsanalyse for restaurantbransjen i Bergen. Se vedlagte PDF. Hensikten har vært å se hva bransjen ser på som utfordringer og muligheter for Bergen som matby.

Mer lokal mat og samarbeid

Undersøkelsen viser at de spurte restaurantene opplever at Bergen de siste årene har hatt en positiv utvikling med mer lokal mat og økt samarbeid mellom restaurantene. Syv av ti sier at de er interesserte i å samarbeide med andre restauranter. Noen aktuelle områder er:

  • Faglig utvikling og åpne dørene til egne restauranter for å dele kunnskap
  • Lage matfestival eller matuke som restaurantene i Bergen står bak
  • "Gjestespill" med mat fra flere restauranter samtidig
  • Ulike arrangement for å skape godt miljø
  • Markedsføre Bergen som matby
  • Utvikle retter med hverdagsmat for alle

Restaurantene er gjennomgående positive til mer internasjonalt samarbeid gjennom UNESCOs nettverk for kreative byer, som studieturer og internasjonal utveksling, med tydelig faglig opplegg.

- Rapporten gir gode føringer for hvordan Bergen kan bli en enda bedre matby. Det viktigste arbeidet skjer hver dag ute i bransjen. I tillegg ønsker kommunen å bidra med møteplasser, og vi ser aktivt etter muligheter i det internasjonale UNESCO-nettverket, sier næringsbyråd Julie Andersland.

Over halvparten av restaurantene oppgir at de i stor grad bruker lokale råvarer. Kvalitet, miljøhensyn og ønske om å støtte lokale produsenter er viktigste årsaker til at dette blir gjort. Det blir trukket frem et ønske om å være mer bevisst på bruk av lokal matkultur og tradisjoner. Flere håper at Bergen som del av UNESCO-nettverket for matbyer kan jobbe mer med dette. Restaurantene ser også mulighet for å bli bedre på innovasjon og markedsføring.

En bransje i vekst

Fra 2008 til 2014 har bransjens omsetning i Bergen vokst fra 1,75 til 2,4 milliarder kroner. Det er en vekst på 37 prosent. I samme tidsrom har antall restauranter og kafeer vokst fra 269 til 324. I 2014 jobbet 3497 personer i de bergenske restaurantene, mot 3201 i 2008.

Analysen slår fast at det fortsatt er krevende for mange i bransjen å ha en bærekraftig økonomi. Statistisk sentralbyrå har ikke tilgjengelige tall for restauranter, men tall for hele gruppen restauranter, kafé og gatekjøkken viser at bransjen har lav driftsmargin, særlig gjelder det Oslo (3,8 prosent) og Bergen (3,7 prosent). Tall for restauranter og kafeer i Bergen viser også at bedriftene i snitt har kort levetid og årlig flere konkurser. I 2014 gikk en av ti bedrifter konkurs.

Rekruttering fortsatt utfordring

Restaurantene trenger flere faglærte for å sikre rekrutteringen til faget. Nesten 90 prosent oppgir at de sliter med å rekruttere personell med rett kompetanse.

- Bergen kommune og fylkeskommunen leder nå arbeidet med en EU-søknad kalt "Youths in Action for a Creative and Sustainable Gastronomy", der målet blant annet er å øke rekrutteringen til restaurantfag. Dersom søknaden går gjennom, vil vi kunne bruke det internasjonale UNESCO-nettverket til inspirasjon og kunnskapsdeling, sier næringsbyråden.

- Jeg er overbevist om at UNESCOs nettverk for matbyer kan bidra til å løfte Bergen og regionen som et spennende sted for lokal mat og mattradisjoner, kreativitet og nytenking.