Gå tilbake til:
Du er her:

Samler opp marint søppel

Torsdag ble en såkalt "Port Bin" sjøsatt i Vågen i Bergen. Med dette har kampen mot marin forsøpling fått et nytt og effektivt våpen.

Port Bin er basert på tilpasset oljevernteknologi, og fungerer etter samme prinsipp som en overløpsskimmer. Selve produktet er konstruert som en flytende ring med en kurv under. Det fungerer ved at vannet under ringen pumpes bort, og nytt vann strømmer over ringen. Hvis det er søppel i vannet, vil dette fanges opp og lagres i kurven.

Port Bin er et utviklingsprosjekt mellom den Sandefjord-baserte produsenten Spill Tech, Sandefjord kommune /Sandefjord Havn og Innovasjon Norge.

Sandefjord kommune har brukt Port Bin i rundt et år. Oppsamleren plasseres nå også ut i Bærum og Kristiansand.

Kort fortalt er Port Bin en nyutviklet oppsamlingsløsning for flytende marint søppel (se faktaboks). Det er første gang denne type teknologi tas i bruk i Bergen.

Stort engasjement

Etter hendelsen med gåsenebbhvalen i februar, ble det skapt et stort engasjement mot marint søppel blant bergenserne. Dette har er blitt fulgt opp i bystyret. På kort tid ble det bestemt at Bergen skulle teste ut løsningen med Port Bin, etter initiativ fra Ove Gudding og interessegruppen Stop Wasting Plastic. Byrådsavdeling for klima, kultur og næring og miljøsjef i Bergen kommune, Håvard Bjordal, har vært sentral i prosessen sammen med Gudding, og de har samarbeidet med Bergen og Omland havnevesen (BHO) og Bergen og Omland Friluftsråd (BOF).

Settes i vrakvik

Torsdag formiddag, i trøstesløst bergensk regnvær, er mannskaper fra BHO i sving med å plassere ut Port Bin. Miljøsjef Bjordal er til stede og følger spent med. Oppsamleren senkes forsiktig ned i havnebassenget til sitt nye hjem, en krok på Torget. Stedet er ikke tilfeldig valgt. Dette er en såkalt vrakvik, der det ofte samler seg mengder av avfall. Det er et viktig poeng å få fjernet søppelet så raskt som mulig. Etter en stund vil det synke til bunns, og da er det langt verre å få tak i det.

Må tømmes ofte

- Vi er spente på hvordan Port Bin vil fungere. Nå skal dette testes ut, så får vi vurdere om den skal flyttes til et annet sted etterhvert, sier fagleder Andreas Dyrdal i Bergen og Omland Havnevesen.
- Når nordvesten kommer, samler det seg mye boss. På folkerike dager, hvis nordvesten står på, må vi nok tømme oppsamleren to til tre ganger daglig, mener han.

I starten skal BOH ha det daglige ansvaret for tilsyn og tømming, men ifølge Dyrdal er det mulig at dette senere blir overført til Bergen og omland Friluftsråd (BOF). Han vil benytte anledningen til å berømme arbeidet de gjør.

- BOF har store utfordringer i forhold til søppelviker, men de gjør en formidabel innsats året rundt for å holde naturen ren.