Gå tilbake til:
Du er her:

Rothaugen skole i banebrytende miljøprosjekt

Elever ved Rothaugen bidrar nå direkte inn i forskning som skal brukes for å bekjempe problemet med marin forsøpling.

Våren 2017 ble det plassert ut en flytende oppsamler for marint avfall i Vågen, en såkalt Port Bin. Oppsamleren tømmes daglig av Bergen og Omegn Havnevesen (BOH) og har fått navnet "Slurpen".

Innholdet blir hentet opp og lagret. Nå blir det også kategorisert og analysert, takket være elever ved Rothaugen skole.

Utvikler registreringsskjema

Da Slurpen kom i drift, så engasjerte lærere ved Rothaugen skole en mulighet til å lage et prosjekt knyttet til marin forsøpling. De kom i kontakt med Uni Research, og Slurpen-prosjektet ble en realitet.

- Målet er å utvikle et registreringsskjema for strandrydding. Avfallet fra Slurpen gir oss verdifulle data som kan brukes til dette, sier Sandra Tysse, biologistudent i praksis ved Uni Research. Hun jobber med prosjektet sammen med en forsker og en annen student.

- Elevenes innsats er helt avgjørende. De har kommet med gode innspill, og vi har gjort flere finjusteringer i måten vi kategoriserer avfallet på underveis, forteller Tysse.

- Vi er utrolig heldige som får jobbe med forskere, sier avdelingsleder Laila-Sofie Osland ved Rothaugen skole.

Uni Research har fått finansiering til prosjektet gjennom RFFVest #277264 "Utvikling av kartleggingsmetoder og estimat for oppryddingskostnader for makroplast i strandsonen".

Jobber på tvers

Hele Rothaugen skole er involvert i prosjektet. Hver onsdag stiller en klasse på verkstedene til BOH i Nøstegaten. Elevene bruker dagen til å sortere og klassifisere avfall fra Slurpen. En gruppe får også være med ut på fjorden i båt, for å samle opp avfall som flyter i havnebassenget.

De faglige gevinstene er åpenbare. Her får elevene brukt både det meste av fag; fra matte og statistikk, naturfag og samfunnsfag, til KRLE. For elevene har Slurpen-prosjektet gitt en litt annerledes skolehverdag.

- Det har vært veldig interessant og gøy, sier Thea Charlotte Knudsen.

- Jeg tenker på mye i samfunnet, som krig og sånt, men nå har jeg også blitt enda mer opptatt av miljø, forteller Marius Claudey. Begge er elever ved 8.trinn, og har en ekstra spennende tid foran seg.

I februar går den nasjonale konferansen for marin forsøpling, Hold Norge rent-konferansen, av stabelen i Oslo. Da skal de representere Rothaugen skole og presentere Slurpen-prosjektet.

Deltar i internasjonalt nettverk

Funnene som Rothaugen-elevene gjør gjennom Slurpen-prosjektet, rapporteres i et internasjonalt nettverk. Rothaugen samarbeider med seks skoler i Europa og en skole i USA.

Tanken er å ta utgangspunkt i det lokale for å finne globale løsninger. Rothaugen jobber nå med en ERASMUS-søknad, og de skal også legge frem data fra Slurpen på en internasjonal havkonferanse i Honduras i juni 2018. På konferansen deltar også FNs klimapanel, og skolen har etablert kontakt med Erik Solheim, som leder FNs miljøprogram. For tiden jobber skolen med å få på plass finansiering, slik at flest mulig elever kan dra til Honduras.

Miljøsjef Håvard Bjordal i Bergen kommune har hatt en nøkkelrolle i å få på plass Slurpen sammen med Andreas Dyrdal i BOH og Ove Gudding i interessegruppen Stop Wasting Plastic. Bergen og omland friluftsråd (BOF) er også en sentral aktør i arbeidet mot marin forsøpling. Det gode samarbeidet har vært helt avgjørende for å gjennomføre Slurpen-prosjektet, mener han.

- Arbeidet som gjøres nå, er banebrytende. Jeg håper at flere skoler og byer lar seg inspirere, avslutter Ove Gudding i Stop Wasting Plastic.