Gå tilbake til:
Du er her:

Åpnet to nye navnete minnelunder

Storetveit og Fyllingsdalen har nå fått nye alternativ til tradisjonell gravplass.

Navnet minnelund er navn på gravlagte på et felles minnesmerke, og er et tilbud til dem som ønsker noe som er enklere å holde vedlike enn en tradisjonell gravplass. Gravferdsmyndigheten tar seg av å holde minnesmerket pent, men det er likevel både navn på de etterlatte og plass til blomster og lys, og en benk til ettertanke.

Fra tidligere har Bergen navnet minnelund i Åsane og i Fana. Målet er at alle bydeler skal få sin navnete minnelund, og man er nå halvveis i arbeidet.

- På minnelunden blir det rom for sorg og refleksjon, men også et synlig felleskap som kanskje ikke føles så ensomt. Jeg åpner minnelundene med håp om at de skal være et godt sted for trøst og minner, sier byråd Julie Andersland.

Tilbudet drives og vedlikeholdes av gravferdsmyndighetene, og kommunen har finansiert opparbeiding av minnelundene.

Ny gravferdsplan for Bergen har nylig vært ute på høring. Planen skal endelig vedtas av bystyret.