Gå tilbake til:
Du er her:

Nominert til pris for digital kultursatsing

Bergen kommune er, i samarbeid med Festspillene i Bergen, nominert til Norsk Publikumsutvikling-prisen 2018 for visjonen om en fremtidig digital kulturarena i Bergen.

Bergen kommune satser stort på digitalisering av kommunens tjenester til innbyggerne. På kulturfeltet ser kommunen på hvordan man kan bruke digitale verktøy til å nå ut til enda flere med kunst- og kulturtilbud.

Dette var også bakgrunnen for Bergen Nå, en mønstring som Bergen kommune arrangerte i samarbeid med Festspillene i Bergen våren 2018.

På agendaen sto blant annet visjonen om en fremtidig digital kulturarena i Bergen, og det ble arrangert hjernedugnader og hackathon for å se nærmere på hvordan dette skal fungere. En mulighet kan være en plattform som samler og sprer redaksjonelt stoff, kritikk, debatt og opptak av forestillinger og konserter som kan strømmes til kinoer, sykehjem, skoler, barnehager, og som kunst i offentlige rom.

Nominert for "Neste praksis"

Det er visjonen om en digital kulturarena som nå er nominert til Norsk publikumsutviklings-prisen 2018. Nominasjonen faller i kategorien "Neste praksis" som tar for seg innovative og ambisiøse tiltak for publikumsutvikling, og arbeidet med å formidle og inkludere publikum på kunst- og kulturfeltet.

Behovet for økt synlighet av kunst og kultur er forankret i kommunens Amatørkulturplan og Kunstplanen for det profesjonelle feltet 2018-2027.

- Gjennom digitalisering åpner det seg uante muligheter, ikke minst når det gjelder å nå ut til våre innbyggere. Vi er stolte av nominasjonen fra Norsk publikumsutvikling og fortsetter arbeidet mot visjonen om en digital plattform, på vegne av- og sammen med kunst- og kulturfeltene, og til glede for alle innbyggere, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.

Pilotprosjekt

Hvilke tekniske løsninger som skal velges og hvilke infrastrukturelle investeringer som må gjøres er ikke avklart. Pilotprosjektet for den digitale kulturplattformen er oppsummert i en rapport som ligger tilgjengelig på NPUs hjemmesider.

Prisen deles ut 13. november under NPU-konferansen på Hamar. Se alle de nominerte

SE VIDEO FRA BERGEN NÅ: