Gå tilbake til:
Du er her:

Vil lære mer om barn og unges fritidstilbud

Barnefamilier i Bergen får i disse dager en henvendelse om å svare på spørsmål om barn og unges fritidsaktiviteter. Resultatene skal kommunen bruke til å gjøre tilbudet bedre i alle bydeler.

Bergen kommune inviterer foresatte til barn i alderen 3-15 år til å delta i et nytt barnefamiliepanel. Et panel er en spørreundersøkelse som gjentas med de samme som svarer over tid.

Denne uken sendes det ut invitasjoner per e-post til barnefamilier i alle bydeler i Bergen. Formålet med panelet er å beskrive barnefamilienes fritidsbruk og undersøke geografiske og økonomiske sammenhenger.

Kartlegger dagens tilbud

- Vi ønsker at alle barn skal ha gode og like muligheter til å være med på fritidstilbud, om det er innenfor idrett, kultur eller andre fritidsaktiviteter. Vi vet lite om hvor like mulighetene er i Bergen. Det vil vi gjøre noe med, sier sjef for strategi og analyse, William Hazel, i Byrådsavdeling for klima, kultur og næring.

Bergen kommune er ansvarlig for panelet, mens det er analysefirmaet ideas2evidence som gjennomfører undersøkelsen på vegne av kommunen.

Frivillig å delta

Dataene skal brukes til å forstå effekten av tiltak og tilskudd som Bergen kommune har i de ulike bydelene.

- Slik kunnskap er grunnlag for å kunne gjøre tilbudet bedre. Vi setter stor pris på alle som deltar, sier Hazel.

Han understreker at det er helt frivillig å svare. Arbeidet med panelet er underlagt taushetsplikt, og du kan når som helst trekke deg.

Les mer om Barnefamiliepanelet