Gå tilbake til:
Du er her:

Økt rekruttering til amatørkulturen i Bergen

I en undersøkelse blant lokale lag og organisasjoner i Bergen, oppgir 23 prosent at medlemstallene øker.

  • Undersøkelsen er utført av Respons Analyse på oppdrag fra Amatørkulturrådet og med støtte fra Bergen kommune.
  • 36 prosent av medlemsorganisasjonene i Amatørkulturrådet har svart på undersøkelen.

Spørreundersøkelsen er utført blant medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet i Bergen. Den første Amatørkulturundersøkelsen ble gjennomført i 2014, og årets undersøkelse tar blant annet for seg utviklingstrekk de siste fire årene.

- Vi ønsker at dette skal være et verktøy som fører til nye tiltak for å synliggjøre og inkludere enda flere i amatørkulturen, sier styreleder Inger- Lise Skarstein i Amatørkulturrådet.

Sammen med daglig leder Geir Eikenes overrakte hun rapporten til kulturbyråd Julie Andersland.

- Det er gledelig å se at byrådets satsing på amatørkultur har gitt resultater, både i form av flere aktive og mer aktivitet. Amatørkulturen er grunnmuren i kulturbyen Bergen, og jeg er godt fornøyd med at undersøkelsen viser at vi er på rett vei, sier kulturbyråd Julie Andersland.

Dette er blant funnene i undersøkelsen:

  • 2/3 av organisasjonene oppgir at medlemstallet er omtrent på nivå med fjoråret. Det er imidlertid 23 prosent som oppgir at medlemstallet har økt, mens 9 prosent oppgir at det har sunket.
  • Sosiale medier er nå den mest relevante rekrutteringsarenaen til organisasjonene.
  • 36 prosent av lagene oppgir at det er spesielt yngre personer man sliter med å få med i amatørkulturen.
  • 71 prosent av aktørene mener at lokalene de benyttet er svært eller ganske godt egnet, mot 54 prosent i 2014.
  • Medlemskontingent er fortsatt den viktigste inntektskilden, tett fulgt av støtte fra Bergen kommune og billettsalg.
  • Halvparten av organisasjonene har hatt kontakt med et kulturkontor i bydelene i 2018. Undersøkelsen har også målt kjennskap til de ulike teamene i Bergen kommune som jobber opp mot amatørkulturen, et år etter en omorganisering på kulturfeltet i kommunen. Her varierer kjennskapen fra 33 til 59 prosent.
  • Av de som har søkt tilskudd fra støtteordningen Tilskudd til lokal kulturaktivitet i 2018, har flertallet fått omtrent samme tilskudd som tidligere. 16 prosent har fått mindre, mens 2 prosent har fått mer.

Hele undersøkelsen kan lastes ned på ned på nettsiden amatorkultur.no.