Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Avdelingens overordnede politikkområder

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring (BKKN) har ansvaret for områdene klima, kultur, næring, arkiv og kirke-og livssynssamfunn. Tjenestene skapes i nært samspill mellom kommunal innsats og selvstendige organisasjoner og institusjoner.

Planer og rapporter

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring utarbeider en rekke planer og rapporter innenfor sine ulike felt. Her kan du se alle relevante planene og rapportene

Organisasjonskart

Her kan du laste ned organisasjonskartet for Byrådsavdeling for klima, kultur og næring.

Årbøker fra kultur- og idrettsseksjonen

I flere år har det blitt laget årbøker for kulturfeltet i Bergen kommune.