Gå tilbake til:
Du er her:

Plan for kunst, kultur og psykisk helse 2010-2014

Bystyret har vedtatt at arbeidet med å videreføre arbeidet med kunst, kultur og psykisk helse skal videreføres frem til 2014.

Kunst, kultur og psykisk helse ble etablert som eget prosjekt i Bergen kommune 1. april 2001. I mai 2009 behandlet bystyret en rapport om dette arbeidet fra 2005 til 2008, og ba samtidig om at det skulle utarbeides en plan for det videre arbeidet.

Samarbeid med kunstnere

Formålet med planen som nå er vedtatt, er å tilby personer med psykiske helseplager opplevelser, mulighet for egenaktivitet og synliggjøring av egne arbeider inne ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk. Et viktig poeng er å involvere skapende og utøvende kunstnere med ulik faglig bakgrunn i arbeid for, og sammen med, mennesker med psykiske helseplager.

Målgruppen er både mennesker med alvorlige psykiske sykdommer og mennesker med mindre alvorlige psykiske lidelser som bor i institusjon, bofellesskap eller egen bolig. Deltakerne nås via institusjon, bofellesskap, psykiatritjenesten, dagsentra og DPS (distriktspsykiatriske sentre).

Nybrottsarbeid

Kunst, kultur og psykisk helse 2010 - 2014 legger vekt på videreutvikling av tilbud innen ulike kunstneriske uttrykk, kunnskap og kompetanseheving, informasjonsformidling, samt inkludering av målgruppen mennesker med psykiske helseplager i lokalt kulturliv. Dette er et nasjonalt nyskapende arbeid da det tidligere ikke er laget en egen plan for kunst- og kulturtilbud til denne gruppen i Norge.