Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Delta på storbykonferansen "Storbyens hjerte og smerte"

Konferansen belyser barn og unges trivsel og oppvekstvillkår i de nordiske storbyene. I år setter den fokus på unge og fellesskap gjennom temaene inkludering, medborgerskap, tillit og medbestemmelse.

Fra Tbilisi til Bergen for å lære om rusfeltet

Bergen har i disse dager besøk av en gruppe fagfolk fra rusfeltet i Georgia. De ønsker å lære om norsk ruspolitikk, og norske behandling- og omsorgstilbud for rusavhengige.

Kor e alle lesbene i Bergen?

I år faller den internasjonale dagen mot homofobi på 17. mai. Dette er en dag som arrangeres av "Rainbow cities network" og markeres hvert år med en fotoutstilling.

Språktrening og mat fra hele verden i Nygårdsparken

På Verdenskafeen i Nygårdsparken jobber Henok Ghebrezgi (26) og Yeshi Ashegerie (37). Samtidig som de lager og serverer mat, lærer de å kommunisere på norsk med kunder og kollegaer.

Nå er brukerrommet på Strax-huset åpnet

Strax-huset kan nå tilby å ta alle typer narkotiske stoffer i tryggere og mer hygieniske rammer.

Søk tilskudd innen rus, psykisk helse og sosial

Frivillige og ideelle organisasjoner kan søke tilskudd for 2020. Søknadsfristen er 20. mai.

Per-Arne Hvidsten Larsen blir vikar for byråd Erlend Horn

Per-Arne Hvidsten Larsen (39) vikarierer for Erlend Horn som byråd for sosial, bolig og inkludering fra 25. mars til 9. august. Årsaken er at Horn er i foreldrepermisjon.

Ny handlingsplan mot åpne russcener på høring

Ny handlingsplan mot åpne russcener er sendt ut på høring med høringsfrist 31. mars.

Åpnet et nytt rehabiliteringstiltak for rusavhengige

Bergenhus Aktiv er et nytt byomfattende rehabiliteringstiltak for rusavhengige midt i sentrum.

Over 50.000 innvandrere i Bergen

Nye tall fra SSB viser at det nå er over 50.000 innvandrere bosatt i Bergen.

Søk tilskudd til inkluderingsarbeid

Frivillige organisasjoner i Bergen kan søke tilskudd til tiltak som fremmer inkludering av personer med innvandrerbakgrunn i lokalsamfunnet. Søknadsfristen er 15. mars.

Hvordan er det å være student i Bergen?

Byrådet vil synliggjøre kunnskapsbyen Bergen som en attraktiv og aktiv studieby. I en ny studentmelding vil vi se på hva som er bra og hva som kan bli bedre for studentene.

Markerte overgang til kommunal drift av Krisesenter for Bergen og omegn

Krisesenter for Bergen og omegn gikk over i kommunal drift fra nyttår. Onsdag markerte byråd Erlend Horn overdragelsen i møte med de ansatte.

Kommunen trenger flere utleieboliger

Bergen kommune ønsker å inngå tilvisningsavtaler med en eller flere profesjonelle utleiere/utbyggere. Tilbudsfristen er 15.02 2019, klokken 12:00.

Inviterer til folkemøte om MO-senter i Eidsvåg

Torsdag 8. november arrangeres folkemøte om MO-senter i Eidsvåg. Møtet holdes i Eidsvåg kirke fra klokken 17.00 til 19.00

Hvordan forebygge ekstremisme?

23. oktober ble det avholdt et seminar som satt søkelyset på hatprat og islamofobi som fenomener som er med på øke opplevelsen av utenforskap hos personer med muslimsk bakgrunn.

Ny kommunaldirektør for sosial, bolig og inkludering

Byrådet har ansatt Tommy Johansen (53) som kommunaldirektør på Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering.

Kandidat til Statens pris for boligsosialt arbeid 2018

Bergen kommune er kandidat til statens pris for boligsosialt arbeid. Tirsdag var juryen på besøk i Bergen og fikk høre hva Bergen har å by på av boligsosiale tjenester.

Ordføreren møtte ungdommer fra Baskerland

Tolv ungdommer fra San Sebastian er på en ukes besøk i Bergen for å lære om praktisk menneskerettighetsarbeid. Onsdag møtte de ordfører Marte Mjøs Persen i Rådhuset.

Velkommen til minnemarkeringen Verdens Overdosedag

Fredag 31.august er Verdens Overdosedag. I Bergen markeres dagen med arrangement på Festplassen klokken 16.00. Her vil vi samles for å minnes de vi har mistet i overdoser og for å synliggjøre at overdosedødsfall kan forebygges.

Har du opplevd rusrelatert død blant dine nære?

En ny studie skal undersøke hvordan narkotikarelatert død oppleves blant de nærmeste. Målet er at etterlatte skal få bedre livskvalitet, og de oppfordres til å delta i prosjektet.

Nye personvernregler fra 20. juli

Med den nye loven gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. Her finner du mer om hva det betyr for ditt forhold til Bergen kommune.

Arrangementet "Give a Job" til Bergen 17. september

"Give a Job" er en arena for inkludering og et jobbnettverk for flyktninger og innvandrere i Norge.

Blir pensjonist etter 40 år i tjeneste for den sosiale kommunen

I 40 år har Magne Ervik arbeidet med rusavhengige, fattige, bostedsløse, psykisk syke og flyktninger. Fra november blir kommunaldirektøren for sosial, bolig og inkludering pensjonist.

Fornyer NAV med digital selvbetjening

Kommunale og statlige krefter jobber sammen for å utvikle gode, digitale selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Nå har sosiale tjenester i NAV fått et stort løft med DIGISOS.

Gjennomførte første møte i Ruspolitisk råd

Ruspolitisk råd skal gi stemmer fra de vi vanligvis ikke hører fra i debatten.

Frank valgte aktivitet fremfor rus

Etter mange år med rus og rusrelatert kriminalitet ble Frank med i Arna Aktiv. Nå fyller han dagene med trening, turer og arbeid i stedet for rus. Se filmen hvor han forteller om sin reise.

Seattle ser til Bergen for å håndtere rusepidemi

Marte Mjøs Persen og Marit Grung er invitert til Seattle for å vise frem Bergens innsats på rusfeltet. Blant annet skal den amerikanske vennskapsbyen nå etablere sprøyterom.

BrukerPlan bidrar til utvikling av gode tjenester

Sammenligner en kartleggingen fra 2017 med tilsvarende i 2015, ser man nå at færre personer med rusrelaterte og psykiske problemer har et svært dårlig funksjonsnivå.

Innvandring sikrer befolkningsveksten i Bergen

Tall fra SSB viser at uten innvandring ville Bergen hatt nedgang i befolkningen.

Vil forebygge overdosedødsfall

Tverrfaglig overdoseteam skal oppsøke de som er i risikosonen for overdosedødsfall. Byråd Erlend Horn og ordfører Marte Mjøs Persen markerte oppstart av overdoseteamet.

350 deltok på fagdag om flyktninger og inkludering

Utdanningsinstitusjonene bidro med "Akademisk dugnad for flyktninger" da Etat for inkludering arrangerte fagdag.

Nye utleieboliger i Fana bydel

Bergen kommune har inngått samarbeid med Utleiebolig AS. Dette vil gi opptil 75 nye utleieboliger i Fana bydel som Bergen kommune kan tildele leietakere til.

Mer bruk av telefontolking gir gevinst

Tolketjenesten i Bergen har evaluert overgang til telefontolking for fastlegene. Resultatet er en tredobling av antall oppdrag med telefontolking og tilfredse tolker og fastleger.

Inviterer til deltakelse i Ruspolitisk råd

Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering inviterer personer med bruker- og pårørendeerfaring fra rusfeltet som står uten organisasjonstilknytning til å melde sin interesse for deltakelse i Ruspolitisk råd.

Byrådet i dialogmøte med somaliere

Byrådene for barnehage og skole, Pål Hafstad Thorsen, helse og omsorg, Rebekka Ljosland og sosial bolig og inkludering, Erlend Horn, møtte representanter fra ulike deler av det somaliske miljøet i Bergen.

Gir tilgang til internett for vanskeligstilte

Byrådet gir vanskeligstilte en stønad til å dekke kostnader med internettabonnement med inntil 600 kroner i måneden.

Kommunal bostøtte med små endringer

De nye retningslinjene for kommunal bostøtte er skjerpet på to områder.

Delte erfaringer om situasjonen ved Strax-huset

Alle som er involvert i arbeidet med å håndtere situasjonen rundt Strax-huset har vært samlet til et erfaringsseminar. Deriblant hele vektergruppen som har tilsyn med området.

Evaluering av Ny energi rundt Damsgårdssundet

Asplan Viak har på oppdrag fra Bergen kommune gjennomført en ekstern evaluering av handlingsprogrammet Ny energi rundt Damsgårdssundet.

Her kan fattige tilreisende overnatte

I Hollendergaten kan fattige tilreisende og tiggere få billig overnatting med tilgang til toalett, dusj og klesvask.

Åsane bosenter offisielt åpnet

Mandag markerte byråd Erlend Horn åpningen av Åsane bosenter.

- Gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven

Rønnaug Frøiland er ansatt i stillingen som etatsdirektør ved Etat for psykisk helse og rustjenester.

Tirsdag 24. oktober kl. 18.30 til 20.00 (21.00)

Folkemøte for beboere ved Damsgårdssundet

Bergen kommune inviterer til folkemøte i kantinen på Ny-Krohnborg. Alle som har interesse for hva som skjer i området rundt Damsgårdssundet er velkommen!

Skal digitalisere sosialtjenesten

Digitalisering skal gjøre sosialtjenesten mer tilgjengelig, gi bedre informasjon og mer hjelp og oppfølging til de som trenger det mest.

Strax-huset heier på deg og sykkel-VM

Strax-huset er pyntet til sykkel-VM. Inne og ute benyttes anledningen til å gjør stas på både arrangement og brukere.

På kurs for å endre rusvaner

En av måtene å hindre overdosedødsfall på er å endre heroinbruk fra injisering til røyking. Nå har både brukere og ansatte gått på kurs for å lære røyketeknikk.