Gå tilbake til:
Du er her:

Fornyer NAV med DIGISOS

Kommunale og statlige krefter jobber sammen for å utvikle gode, digitale selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Nå har sosiale tjenester i NAV fått et stort løft med DIGISOS.

Byråd Erlend Horn lanserte tirsdag digitale tjenester for sosialtjenesten (DIGISOS) sammen med direktørene for KS, Inger Østensjø og NAV, Kjell Hugvik.

- DIGISOS er et godt eksempel på et stort og komplekst nasjonalt samhandlingsprosjekt, der kommunale og statlige krefter har gått sammen om å utvikle gode, digitale selvbetjeningsløsninger for innbyggerne våre. Jeg er veldig glad for at Bergen kommune som prosjekteier har fått lede det viktige arbeidet med å utvikle og levere digitale innbyggertjenester for sosiale tjenester i NAV, sa byråd Erlend Horn under lanseringen i Bergen tirsdag.

Et stort nasjonalt prosjekt

Bergen kommune mottar årlig cirka 40.000 søknader på sosialtjenesteområdet, og fatter cirka 45.000 vedtak tilknyttet disse. Det totale volumet nasjonalt er enormt, og potensiale ved effektivisering er like stort. Nå kan NAV-kontoret bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på sosialfaglig oppfølging av brukere.

Alt på et sted

Inger Østensjø, direktør for forskning og innovasjon i KS, var tydelig på at skal vi lykkes med digitalisering i offentlig sektor, må vi gjøre det i fellesskap.
- Fra innbyggerperspektiv spiller det ingen rolle hvilken enhet som leverer den offentlige tjenesten. Det som er viktig er at tjenestene er gode og lett tilgjengelige uavhengig av hvor du bor og hvem som har det formelle ansvaret, sa Inger Østensjø.

Videre snakket hun om ordningen med Digifin, som er en finansieringsordning for felles digitaliseringsprosjekter samt Fiks-plattformen, som syr sammen statlige og kommunale tjenester.

Jobber smartere og bedre tjenester

Kjell Hugvik, Arbeids og tjenestedirektør i NAV, synes det er artig at vi nå får en tjeneste som er laget av kommunene og staten i lag og at de som trenger sosialhjelp får en enda bedre tjeneste.

- Digitalisering skal bidra til en enklere hverdag. Vi skal digitalisere, vi skal jobbe smartere og vi skal gi bedre tjenester. Den sikreste måten å unngå fattigdom på i Norge, det er å komme i lønnet arbeid sa Kjell Hugvik.

Løsningen med digital søknad om økonomisk sosialhjelp er nå under testing i pilotkommunene. Til nå har det kommet inn 748 digitale søknader og 124 bare siste døgnet.

- Det kommer inn søknad til alle døgnets tider. Vi får med dette en felles inngang til tjenestene i NAV. Vi har åpnet en ny dør, men vi lukker ingen sa Kjell Hugvik.

Her kan du se lanseringsfilmen for DigiSos