Gå tilbake til:
Du er her:

Markerte overgang til kommunal drift av Krisesenter for Bergen og omegn

Krisesenter for Bergen og omegn gikk over i kommunal drift fra nyttår. Onsdag markerte byråd Erlend Horn overdragelsen i møte med de ansatte.

Krisesenter for Bergen og omegn har frem til nyttår vært drevet som en ideell stiftelse. Fra nyttår er driften overført til Bergen kommune hvor det er etablert som en egen resultatenhet under Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering og Etat for sosiale tjenester. De ansatte ved krisesenteret er nå ansatt i Bergen kommune.

Her finner du de nye nettsidene til Krisesenter for Bergen og omegn.

- Velkommen til kommunen

- Jeg ønsket dere alle hjertlig velkommen som arbeidstakere i Bergen kommune og lover å ta godt vare på dere som arbeidstakere i vår organisasjon. I tillegg vil jeg berømme dere for det engasjementet som er lagt ned i krisesenteret for voldsutsatte personer helt tilbake til tidlig 1980-tallet, sa byråd Erlend Horn til de ansatte ved krisesenteret.

- All vold, både fysisk og psykisk, strider mot norsk lov og krenker grunnleggende menneskerettigheter. Vold i nære relasjoner kan føre til alvorlige fysiske, psykiske og sosiale problemer for de som blir utsatt for det, og i ytterste konsekvens tap av liv. Det er noe vi hverken kan eller skal akseptere, men dessverre vet vi at det forekommer, utdypet byråden.

- Derfor er det så viktig at vi har et godt tlbud til de menneskene som trenger beskyttelse, veiledning, trygghet og hjelp til selvhjelp. Det er vanskelig å uttrykke nok den viktigheten og takknemligheten for den hjelpen dere har gitt til så mange personer i svært kritiske livssituasjoner gjennom årene.

Ekstra ansvar for de som trenger fellesskapet mest

Byrådsplattformen har en grunnleggende ambisjon om at alle skal leve gode liv i Bergen, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Den viktigste forutsetningen for å klare det er å ta et ekstra ansvar for de som trenger fellesskapet aller mest. Krisesenteret er en sentral aktør i dette bildet.

- Det er derfor viktig at vi videreutvikler den faglige høye kvaliteten og gode tjenester. Det skal vi få til i dialog med dere. Det er dere som er den viktigste ressursen og besitter kompetansen i det arbeidet vi trenger for å gi god, riktig og livsviktig hjelp til mennesker i en sårbar situasjon, sa byråd Erlend Horn.