Gå tilbake til:
Du er her:

Søk tilskudd til inkluderingsarbeid

Frivillige organisasjoner i Bergen kan søke tilskudd til tiltak som fremmer inkludering av personer med innvandrerbakgrunn i lokalsamfunnet. Søknadsfristen er 15. mars.

I år er tilskuddsordningen delt i fire forskjellige delordninger:

  1. Driftstilskudd til innvandrerorganisasjoner.
  2. Støtte til tiltak som fremmer kontakt mellom invandrere og lokalsamfunnet for øvrig.
  3. Støtte til tiltak som øker innvandreres mulighet for utdanning eller arbeid.
  4. Støtte til forebyggende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Alle må søke elektronisk. Her er lenke til Elektronisk skjema som du finner i tjenestebeskrivelsen under fanen SKJEMA.