Gå tilbake til:
Du er her:

Fra Tbilisi til Bergen for å lære om rusfeltet

Bergen har i disse dager besøk av en gruppe fagfolk fra rusfeltet i Georgia. De ønsker å lære om norsk ruspolitikk, og norske behandling- og omsorgstilbud for rusavhengige.

Gruppen består av en sosialarbeider, en økonom og tre leger, de tre siste er også professorer ved det medisinske fakultetet i Tbilisi.

Oppholdet i Bergen startet med en introduksjon ved byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering der de også fikk hilse på byråd Per-Arne Hvidsten Larsen. I løpet av de kommende dagene vil gruppen besøke flere botilbud, MO sentre, LAR-sentre, distriktspsykiatriske sentre og flere andre behandlingstilbud.

De arbeider alle for en NGO i Georgia som tilbyr rusbehandling flere steder i landet. Sosialarbeideren, som også er guide og tolk for dem i Bergen, var her på et hospiteringsopphold i 2017.

En del av den internasjonale strategien for Bergen kommune er å være åpen for å dele erfaringer med kollegaer fra andre land. Dette er en fin måte å realisere dette på – og vi tror at alle slike besøk også gir oss noe tilbake å reflektere over i våre egne tjenester.


Gruppen fra Georgia har valgt å komme i mai for også å få med seg våren i Bergen og 17. mai. I løpet av helgen skal de også en tur til Sogn.