Gå tilbake til:
Du er her:

Digitale tjenester fra boligetaten

Prosjektet Digibolig startet i april 2018. Nå har resultatene kommet. I det siste er flere skjemaer blitt elektroniske og elektroniske dokumenter har blitt tilgjengelige på Min side.

- Alle tjenestene fra Boligetaten er med dette digitale og du kan betjene deg selv med elektronisk søknad sier etatsdirektør Torgeir Sæter. - Har du behov for hjelp til å søke, kan du møte opp på Boligetaten eller Innbyggerservice i Kaigaten og få digital veiledning, sier Sæter.

Kommunale utleieboliger

Skjema for kommunale utleieboliger er nå blitt elektronisk. I ett og samme skjema kan du søke om kommunale utleiebolig, du kan søke om bytte av kommunal bolig, forlengelse av leiekontrakt og fornyelse av eksisterende søknad.

På kommunens nettsider finner du elektronisk skjema sammen med god beskrivelse av hvem som kan søke og veiledning til søknadsskjema. For å komme til rett side er det enklest å søke Kommunal utleiebolig. Ellers finner du tjenesten under Innbyggerhjelp og kommunale utleieboliger

Forlengelse av forhåndsgodkjenning / finansieringsbevis for startlån

Et annet skjema som er blitt elektronisk, er forlengelse av forhåndsgodkjenning/finansieringsbevis i tilknytning til søknad om startlån. Lenke til dette skjemaet finner du på nettsiden Startlån for kjøp av bolig. Letteste måten å finne det på er å søke. Ellers ligger det i Innbyggerhjelpen under Bolig og sosiale tjenester, Økonomisk støtte og rådgivning, Boligfinansiering og Startlån for kjøp av bolig

Finn dine dokumenter på Min side.

Elektroniske dokumenter vil være tilgjengelig for deg på Min side. Her vil du finne kopi av elektroniske søknader, klager og vedlegg du har sendt inn samt vedtak og annen post fra Boligetaten fra 16.september 2019.

Det er lenke til innlogging til Min side øverst i høyre hjørne på alle Bergen kommune sine nettsider.

Kommer det mer fra Digibolig?

- Prosjektet Digibolig vil fortsette en stund til, sier Anne Lill Agasøster som er prosjektleder for digibolig-prosjektet. - Prosjektet jobber videre med å digitalisere saksbehandling og arkivering av søknad knyttet til startlån og tilskudd til kjøp av bolig. Prosjektet ser på interne rutiner for å se om disse kan gjøres digitale og mer effektive. All post som ikke kan sendes digitalt og som inngår i saksbehandlingen skal skannes, sier Anne Lill Agasøster.

- Hovedmålet for prosjektet er at alle tjenestene skal være heldigitalisert, blant annet for bedre ivaretagelse av personopplysninger og forenkle tilgang til informasjon. Målet er også å oppnå digitalt førstevalg for alle tjenestemottakerne til Boligetaten, gjennom gode elektroniske søknadsskjema og elektroniske svar, sier etatsdirektør Torgeir Sæter.