Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Avdelingens ansvar

Byrådsavdelingen er byrådens sekretariat og har ansvar for rådgivning og strategisk planlegging innen områdene sosialtjenester, rus og psykiske helsetjenester, bolig, inkludering av flyktninger og områdesatsing i levekårsutsatte områder.

Områdesatsing

Områdesatsing innebærer en helhetlig tilnærming til en bærekraftig utvikling av lokale områder av byen. Byrådsavdelingen har ansvaret for å peke ut områder for områdesatsing, samt å utrede og koordinere innsatsen i områdene.

Tiltak mot rus

Her har vi samlet informasjon om hva Bergen kommune gjør innen rusfeltet.

Sosialtjeneste

Sosialtjenesten har som oppgave å gi økonomisk og sosial trygghet for byens innbyggere og skal i størst mulig grad bidra til å gjøre den enkelte selvhjulpen.

Inkludering av flyktninger

Kommunen vil fremme kulturelt mangfold og bidra til flyktningers og innvandreres deltakelse på ulike samfunnsarenaer.