Gå tilbake til:
Du er her:

Avdelingens ansvar

Byrådsavdelingen er byrådens sekretariat og har ansvar for rådgivning og strategisk planlegging innen områdene sosialtjenester, rus og psykiske helsetjenester, bolig, inkludering av flyktninger og områdesatsing i levekårsutsatte områder.

Kommunaldirektør:
Tommy Johansen, tlf. 975 67 035

Kommunikasjonsrådgiver:
Kari Ingvaldsen tlf. 480 06 623
E-post

Seksjonssjef:
Kjell Kolskogen tlf 950 54 152
Mads Hagebø, tlf. 928 03 532
Trond Stigen tlf. 930 47 654

Tommy Johansen er kommunaldirektør for Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering. Kommunaldirektørens stab er organisert i tre seksjoner:

Seksjon for økonomi og administrasjon:
Seksjonssjef Kjell Kolskogen
Har ansvar for personal, administrasjon og økonomi på byrådsavdelingen.

Seksjon for sosial, velferd og inkludering:
Seksjonssjef Mads Hagebø
Har ansvar for saker på byrådsnivå innen feltene:
Sosialtjeneste, rusfeltet, psykisk helse og integrering.

Seksjon for bolig og områdesatsing:
Seksjonssjef Trond Stigen
Har ansvar for saker på byrådsnivå innen feltene:
Bolig og områdesatsing.