Gå tilbake til:
Du er her:

Satsingsområder

Kommunen trenger flere utleieboliger

Bergen kommune ønsker å inngå tilvisningsavtaler med en eller flere profesjonelle utleiere/utbyggere. Tilbudsfristen er 15.02 2019, klokken 12:00.

Sosialtjeneste

Sosialtjenesten har som oppgave å gi økonomisk og sosial trygghet for byens innbyggere og skal i størst mulig grad bidra til å gjøre den enkelte selvhjulpen.

Psykisk helsetjenester

Byrådsavdelingen har ansvar for at Bergen kommune har et samlet og koordinert hjelpetilbud for personer med alvorlige psykiske lidelser som har funksjonsproblemer i dagliglivet.

Områdesatsing

Områdesatsing innebærer en helhetlig tilnærming til en bærekraftig utvikling av lokale områder av byen. Byrådsavdelingen har ansvaret for å peke ut områder for områdesatsing, samt å utrede og koordinere innsatsen i områdene.

Inkludering av flyktninger

Kommunen vil fremme kulturelt mangfold og bidra til flyktningers og innvandreres deltakelse på ulike samfunnsarenaer.

Tiltak mot rus

Her har vi samlet informasjon om hva Bergen kommune gjør innen rusfeltet.

Boligmelding og boligpolitikk

Boligmeldingen er et program for byrådets boligpolitikk i årene fremover og det heter seg at alle skal disponere en god bolig, i et godt bomiljø, innenfor en akseptabel utgiftsramme.

Erfaringsdeling - psykisk helse og rus

Her er en oversikt over personer som er villig til å dele sine levde erfaringer fra psykisk helse og rus med andre. Det kan være i form av veiledning, foredrag, intervjuer, artikler eller deltakelse i faglige utredninger.

Veteraner i Bergen

Les mer om hjelp til veteraner og veteranplan for Bergen her.