Gå tilbake til:
Du er her:

Veileder forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Veileder forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Denne veilederen er et praktisk verktøy om hvordan du kan følge opp og forebygge at personer blir radikalisert. Det er viktig å påpeke plikten til å avverge lovbrudd samt taushetsplikt i slike saker.

Taushetsplikt og plikt til å avverge lovbrudd

Er du offentlig ansatt har du både taushetsplikt og avvergelsesplikt å ta hensyn til.

Risikofaktorer og bekymringstegn

Hva ser jeg etter og hva kan være utløsende faktorer? Her er noen tips.

Hva gjør jeg ved bekymring?

Å forebygge radikalisering er mye det samme som å forebygge frafall i skolen, rusproblematikk og kriminalitet. Det handler om å gripe tidlig inn og med samordnet innsats for å forhindre at unge mennesker faller utenfor på ulike måter.

Hva gjør jeg ved bekymring som privatperson?

Er du privatperson og er bekymret for at en venn, en nabo, en kollega, et barn, en forelder, et familiemedlem eller andre er ferd med å radikaliseres? Da anbefaler vi deg å gjøre følgende:

Mulige tiltak

Det er summen av de forebyggende innsatsene mot kriminalitet, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme som gir resultater.

Sentrale begrepsavklaringer og definisjoner

Her finner du beskrivelse av hva sentrale begreper inneholder. For eksempel voldelig ekstremisme, radikalisering, nettverksekstremisme osv.