Gå tilbake til:
Du er her:

Risikofaktorer og bekymringstegn

Hva ser jeg etter og hva kan være utløsende faktorer? Her er noen tips.

Intensjoner og motivasjon for radikalisering og ekstremisme er ofte sammensatt. Det kan bunne i et ønske om å provosere og utfordre for å få oppmerksomhet for egen del eller for en sak. Det kan være knyttet til et ønske om å få bekreftelse og finne venner, sosiale nettverk og identitet eller en søken etter spenning, status og makt. For andre kan det være en del av en reaksjon på krig, overgrep, undertrykkelse, fattigdom og marginalisering.

For noen kan det handle om innvandrer- og flyktningsskeptiske- fiendtlige holdninger. Andre årsaker kan være press, motivasjon, påvirkning som tar utgangspunkt i det transnasjonale familieliv og nettverk.

Det finnes ingen fasit i forebyggende arbeid. Det kan være sammensatt motivasjon og flere mulige bekymringstegn. Her er noen tips til mulige bekymringstegn eller signaler som ikke nødvendigvis er bekymringsfulle i seg selv, men kan være det samlet. Listen er ikke uttømmende.

GENERELLE RISIKOFAKTORER

OPPLEVD UTENFORSKAP OG KRENKELSER

 • Ekskludering
 • Marginalisering – en subjektiv opplevelse av å bli krenket som individ og gruppe. Kan lede til et forenklet samfunnssyn

MULIGE BEKYMRINGSTEGN

UTTALELSER/YTRINGER

 • Legitimerer å bruke vold for å oppnå ideologiske, politiske og / eller religiøse mål
 • Intoleranse for andres synspunkter
 • Utrykker konspirasjonsteorier
 • Gir uttrykk for hatefulle ytringer

UTSEENDE/SYMBOLBRUK

 • Endring av utseende og klesdrakt
 • Bruk av symboler knyttet til ekstremistiske idealer og organisasjoner
 • Endring av adferd og for eksempel frafall fra skolen

AKTIVITETER KNYTTET TIL HATKRIMINALITET

 • Bruk av trusler og vold som følge av ekstremisme
 • Deltakelse i demonstrasjoner og voldelige sammenstøt med andre grupper
 • Utstrakt bruk av nett og sosiale medier for å søke og dele informasjon om ekstremisme
 • Reisevirksomhet som kan føre til kontakt med radikale miljø og ekstremister

VENNER OG SOSIALE NETTVERK

 • Endring av nettverk og omgangskrets
 • Omgang med personer og grupper som er kjent for ekstremisme
 • Medlemskap i ekstremistiske grupper, nettverk og organisasjoner