Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen Bidrar - kontaktsenter

"Bergen Bidrar" er et kontaktsenter for henvendelser om utleie av bolig og frivillig arbeid knyttet til flyktninger.

Telefon: 55 56 75 70

Betjent: alle ukedager klokken 09.00-15.00

Epost: bergen.bidrar@bergen.kommune.no

Bergen bidrar ble opprettet høsten 2015 og er etablert som en aktiv informasjonskanal i arbeidet med inkludering av flyktninger i Bergen. Det gjelder både i forhold til asylmottak og det økende antall flyktninger som bosettes i Bergen i tiden fremover.

LES OGSÅ: Forbereder for flere flyktninger

Aktuelle henvendelser er:

  • Utleiere som har leilighet eller hus til leie for flyktninger som skal bosettes i Bergen fra neste år. Dette vil gjelde for flyktninger som har fått positivt svar på sin asylsøknad og Bergen som bosettingskommune.
  • Enkeltpersoner eller organisasjoner som ønsker å bidra som frivillig til aktiviteter for flyktninger.
  • Enkeltpersoner som ønsker å gi gaver til flyktninger

Kontaktsenteret vil gi informasjon om hvem som gjør hva, og bidra til at gode initiativ kan bli realisert på en best mulig måte. Senteret vil være i løpende kontakt med aktuelle organisasjoner/instanser.